Projektai

REVIVE VET

Projekto tikslas -  įvertinti ir atnaujinti profesinio mokymo ir rengimo praktikas, taikant inovatyvias IKT integravimo metodologijas ir kuriant internetinę profesinio mokymo ir rengimo specialistų bendruomenę, kurie dirbdami kartu siektų pagerinti profesinio mokymo ir rengimo paslaugų kokybę, pat...

E-mentorystė

Projekto tikslas - praturtinti aukštojo mokslo studentų, profesinio mokymo institucijų studentų ir suaugusiųjų įsidarbinamumo arba grįžimo į darbo rinką, arba savo verslo kūrimo kompetencijas. Projekto pavadinimas e-MENTORYSTĖ: Nauji gebėjimai ir kompetencijos naujiems darbams (e-MENTO...

TeaCamp

Projekto tikslas – plėtoti virtualų mobilumą tarp akademinio personalo talkinant jiems parengti ir organizuoti virtualius tyrimus ir mobilumą, gerinant jų virtualaus mobilumo gebėjimus. Projekto pavadinimas TeaCamp – Dėstytojų virtualus centras: tyrimai, praktika, taikymas Projekto ...

OpenScout

Projekto tikslas - jo metu siekiama naudoti, tobulinti ir skleisti atvirą švietimo turinį vadybos specialistų rengime, smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse bei tęstiniame rengime, atliekant įgūdžiais grįstą paiešką, telkiant plačias vartotojų ir besimokančiųjų bendruomenes, tiek profesines vartoto...

Socialinės atskirties mažinimo priemonių plėtra LDRMT

            Projekto tikslas - išlpėsti LDRMT paslaugų spektrą neįgaliems asmenims, moterims, po ilgensės pertraukos grįžtančioms į darbo rinką, bei vyrensio amžiaus moterims ir vyrams, siekiantiems integruotis į darbo rinką. Kelti LDRMT mokymo ir konsultavimo konsultantų kvalifikaciją darbe su soc...

Nordlet

Projekto tikslas – sukurti Šiaurės ir Baltijos šalių bendruomenę, siekiant vystyti specifinius regiono tikslus mokymuisi, mokymui ir švietimui. Projekto pavadinimas Šiaurės ir Baltijos šalių atvira bendruomenė mokymuisi, mokymui ir švietimui Nordlet: The Nordic-Baltic Open Community f...

REVIVE

Projekto tikslas yra užtikrinti profesinio rengimo ir mokymo paslaugų kokybę, peržiūrint ir atnaujinant profesinio rengimo mokymosi turinį, naudojant pedagoginę ir technologinę metodologiją. Projekto pavadinimas Profesinio rengimo mokymo(-si) turinio vertinimas ir tobulinimas Projekto...