Projektai

MicroHE

MicroHE projektas analizuoja moduliarizacijos, programų segmentavimo ir mikrokreditų naudojimą Europos aukštajame moksle. Projekto pavadinimas: MicroHE – Mikrokreditų naudojimas aukštajame moksle Projekto Nr.: 590161-EPP-1-2017-DE-EPPKA3-PI-Forward Projekto tinklalapis: https...

eu-sign

MTEP

Projekto tikslas - plėtoti universitetų dėstytojų kompetencijas kurti atviro nuotolinio mokymosi galimybes, atliepiant įtinklintos skaitmeninės visuomenės poreikius ir plečiant universiteto veiklas. Projekto pavadinimas: Atviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei ...

vocal_logo_v3_500x250

VOCAL

Projekto tikslas - skatinti aukštųjų mokyklų dėstytojų ir profesinių mokyklų mokytojų bendradarbiavimą, rengiant aktyvų mokymąsi nuotoliniu būdu įtraukiant skaitmenines, socialines ir tarpkultūrines kompetencijas. Projekto pavadinimas: Dėstytojų bendradarbiavimas rengiant turinį aktyviam ...

reopenkvadr

ReOPEN

  Projekto tikslas - sukurti validžias atvirojo mokymosi skaitmenines sistemas, siekiant savaiminio ir neformaliojo atviro mokymosi pripažinimo. Projekto pavadinimas: ReOPEN: Atvirojo mokymosi pripažinimas Projekto Nr.: 2016-1-LT01-KA202-023131 Projekto tinklalapis: http://reo...

logo_facebook (1)

OPENPROF

Projekto tikslas - skatinti atvirą tarptautinį profesionalų bendradarbiavimą siekiant ir diegiant inovacijas. Projekto metu dalyvaujančių institucijų darbuotojai bus apmokomi ir skatinami atvirai bendradarbiauti virtualioje erdvėje kuriant inovatyvų mokymosi turinį, panaudojant atvirus švietimo iš...

ou_vm

OUVM

Projekto tikslas – universitetinių studijų programų pritaikymas virtualiam mobilumui, mokant dėstytojus ir kitus personalo atstovus, kaip parengti atviras, virtualias magistrantūros studijų programas, kaip į jas įtraukti atvirus švietimo išteklius (angl. Open Educational Resources, OER) bei kūry...

green_vetwork

Green Environment Education European Network

Projekto tikslas – sukurti bendradarbiavimo tinklą, kurio dėka parneriai į mokymo turintį įtrauktų klimato kaitos problemų analizavimą, mokytojams būtų sukurta galimybė tobulinti savo žinias ir gebėjimus klimato kaitos kontekste, skleisti sukauptą gerąją patirtį. Projekto pavadinimas: Gr...

lt_flag_llp_en_20

OEI2

Pagrindinė projekto misija yra pasiūlyti ir kritiškai įvertinti, validuoti naujus kursų, mokymosi medžiagos ir naujos patirties kūrimo būdus. Projektu siekiama sukurti naują koncepciją s ir ją įgyvendinti, o jos poveikis institucijoms ir dėstytojams bus vertinamas po to, kai jie išbandys naują atv...

mevel-2-01

Mevel

Projekto tikslas - skatinti virtualaus mobilumo diegimą į metalo sektorių, dalinantis ankstesniuose mokymuose įgytomis žiniomis ir sudarant galimybes tobulėti žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, pereinant į aukštesnes pareigas bei gerinant savo darbo našumą. Projekto pavadinimas Vi...

vmpass_logo

VM Pass

Projekto tikslas – plėtoti tarpinstitucinį virtualaus mobilumo ir atvirų švietimo išteklių pripažinimą. Projekto pavadinimas: VMPASS – Virtualaus mobilumo ir atviro mokymosi naudojant atvirus švietimo išteklius pripažinimas per mokymosi pasą Projekto Nr.: 540476-LLP-1-2013-1-UK-ERA...