Projektai

DIGI-HE

Projekto tikslas yra  sukurti savirefleksijos priemonę, kuri padėtų Europos aukštojo mokslo įstaigoms plėtoti ir stiprinti jų strateginį požiūrį į skaitmeninimą. Projekto pavadinimas: DIGI-HE a Strategic Reflection Tool on Digitalisation at European Higher Education Institutions P...

Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas

Projekto tikslas yra išplėtoti plačios aprėpties universiteto modelį, atliepiant universitetų tinklo optimizavimo iššūkius Lietuvoje. Projekto pavadinimas: Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo univ...

EdDiCo

Projekto tikslas yra įgalinti individualius pedagogus pertvarkyti ir patobulinti jų mokymo strategijas ir rasti mokymosi galimybes bei resursus tinkamus skaitmeninėms kompetencijoms įgyti. Projekto pavadinimas: EdDiCo - Supporting the Development and Certification of the Digital Compet...

ECCOE

Projekto tikslas yra padidinti studentų, aukštojo mokslo institucijų ir darbdavių pasitikėjimą technologijomis grįstomis akreditacijomis. Projekto pavadinimas: ECCOE - European Credit Clearinghouse for Opening up Education Projekto koordinatorius: Fondation UNIT (Prancūzija) ...

MicroHE

MicroHE projektas analizuoja moduliarizacijos, programų segmentavimo ir mikrokreditų naudojimą Europos aukštajame moksle. Projekto pavadinimas: MicroHE – Mikrokreditų naudojimas aukštajame moksle Projekto Nr.: 590161-EPP-1-2017-DE-EPPKA3-PI-Forward Projekto tinklalapis: https...

MTEP

Projekto tikslas - plėtoti universitetų dėstytojų kompetencijas kurti atviro nuotolinio mokymosi galimybes, atliepiant įtinklintos skaitmeninės visuomenės poreikius ir plečiant universiteto veiklas. Projekto pavadinimas: Atviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei ...

VOCAL

Projekto tikslas - skatinti aukštųjų mokyklų dėstytojų ir profesinių mokyklų mokytojų bendradarbiavimą, rengiant aktyvų mokymąsi nuotoliniu būdu įtraukiant skaitmenines, socialines ir tarpkultūrines kompetencijas. Projekto pavadinimas: Dėstytojų bendradarbiavimas rengiant turinį aktyviam ...

ReOPEN

  Projekto tikslas - sukurti validžias atvirojo mokymosi skaitmenines sistemas, siekiant savaiminio ir neformaliojo atviro mokymosi pripažinimo. Projekto pavadinimas: ReOPEN: Atvirojo mokymosi pripažinimas Projekto Nr.: 2016-1-LT01-KA202-023131 Projekto tinklalapis: http://reo...

OPENPROF

Projekto tikslas - skatinti atvirą tarptautinį profesionalų bendradarbiavimą siekiant ir diegiant inovacijas. Projekto metu dalyvaujančių institucijų darbuotojai bus apmokomi ir skatinami atvirai bendradarbiauti virtualioje erdvėje kuriant inovatyvų mokymosi turinį, panaudojant atvirus švietimo iš...

OUVM

Projekto tikslas – universitetinių studijų programų pritaikymas virtualiam mobilumui, mokant dėstytojus ir kitus personalo atstovus, kaip parengti atviras, virtualias magistrantūros studijų programas, kaip į jas įtraukti atvirus švietimo išteklius (angl. Open Educational Resources, OER) bei kūry...