MTEP

kuriame-lietuvos-ateiti

Projekto tikslas – plėtoti universitetų dėstytojų kompetencijas kurti atviro nuotolinio mokymosi galimybes, atliepiant įtinklintos skaitmeninės visuomenės poreikius ir plečiant universiteto veiklas.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Projekto pavadinimas: Atviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei
Projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-01-0189
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas (VDU)
Kontaktinis asmuo VDU: A.Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė  48 mėnesiai (2017 gruodis – 2021 gruodis)

Projekto metu bus įgyvendintos šios pagrindinės veiklos:

1. Nustatyti įtinklintos ir skaitmeninės visuomenės poreikiai atviram nuotoliniam mokymuisi transformuojant atviro nuotolinio mokymosi turinį ir aplinką.

Veiklos rezultatus apibendrinančios išvados

2. Moksliškai paaiškintas ir pagrįstas mokymosi duomenų analizės (Learning analytics) metodas kaip metakognityvinis įrankis.

Veiklos rezultatus apibendrinančios išvados

3. Moksliškai pagrįsti atviro nuotolinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo proceso reikalavimai siejant juos su nacionaline ir Europos kvalifikacijų sąrangomis.

Veiklos rezultatus apibendrinančios išvados

 

 

Susijusios naujienos:

Kviečiame dalyvauti nacionaliniame mokslo seminare

Dotacija aukšto lygio mokslinių tyrimų įgyvendinimui

Stažuotė Atvirajame Katalonijos universitete

Pristatyti tarptautinio projekto rezultatai

EDEN 2020 konferencija

Complete Yourself

ES_logo.jpglogo_transparent2

Projekto tikslas – sukurti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kūrimo ir bendradarbiavimo su darbdaviais (KTPK BD) modelį bei kvalifikacijos tobulinimo programą ir ją įgyvendinti.

Projekto pavadinimas Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus
Projekto numeris VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-007
Projekto koordinatorius Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto tinklalapis http://mokymai.vdu.lt
Kontaktinis asmuo VDU Eglė Stonkutė, egle.stonkute@vdu.lt
Projekto trukmė 2013 m. sausio 11 d. – 2015 m. birželio 30 d.
Projekto biudžetas: 258 197 €

Partneriai:

 • UAB „Omnitel“
 • UAB „Alna Intelligence“

Projekto uždaviniai:

 1. Parengti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų ir bendradarbiavimo su darbdaviais (KTP BD) modelį;
 2. Parengti kvalifikacijos tobulinimo programą;
 3. Įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo programą apmokant UAB „Omnitel“ ir UAB „Älna Intelligence“ darbuotojus.

Rodikliai
Projekto įgyvendinimo metu bus:

 • sukurta kvalifikacijos tobulinimo programų teikimo nuotoliniu būdu sistema
 • parengta kvalifikacijos tobulinimo programa (60 akad. val.)
 • apmokyti 140+ UAB „Omnitel“ ir UAB „Alna Intelligence“ darbuotojų

Kvalifikacijos tobulinimo programa (nuotoliniu būdu) 60 akad. val. mokymuisi, pasirenkant programos turinį (kiekvienas modulis = 20 akad. val.):

 1. Technologinės naujovės profesiniam tobulėjimui,
 2. Technologinių inovacijų paieška ir tyrimai
 3. Efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje
 4. Asmeninis profesinis tobulėjimas darbo vietoje (mokymosi ištekliai man ir kitiems)
 5. Kūrybiškumas ir inovatyvumas kokybiškų paslaugų valdyme,
 6. Asmenybės įvaizdžio įtaka organizacijos sėkmei (aš = įmonė)

Įmonių darbuotojams bus pasiūlyta pritaikyta įmonės reikmėms programa – kiekvieną modulį sudarys teorinė ir praktinė dalis, praktines užduotis atliekant vaizdo konferencijų būdu nuotolinio mokymosi aplinkoje.