Dotacija aukšto lygio mokslinių tyrimų įgyvendinimui

Tarptautiniai ekspertai įvertino aukšto lygio mokslinių tyrimų projektų paraiškas, teiktas konkursui pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“. Įvertinę projektus pagal jų naudą ir kokybę, finansuotinu pripažino VDU mokslininkų projektą „Atviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei“ (projekto nr. 3.3-LMT-K-712-01-0189), kurio vadovė Airina Volungevičienė.

Projekto idėja grindžiama tuo, kad didėja atotrūkis tarp visuomenės, kuri yra skaitmeninė, ir tradicinio aukštojo mokslo mokymosi turinio. EK Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI, 2017) duomenimis, 79% europiečių prisijungia prie interneto reguliariai, skaito naujienas internete (70%), naudoja socialinius tinklus (63%). Didėjant besimokančiųjų užimtumui, ankstyvam įsitraukimui į darbo rinką, didėjant emigracijai, besimokantieji ieško atviresnių ir lankstesnių mokymosi galimybių, skaitmeninio ,,čia ir dabar” pasiekiamo mokymosi turinio bei lankstesnio mokymosi pasiekimų pripažinimo.

Universitetai Europoje ir visame pasaulyje aktyviai siūlo atvirą ir nuotolinį mokymą (ANM), padedantį siekti darnaus vystymosi tikslų, o lanksčios mokymosi galimybės leidžia užtikrinti lankstumo ir prieinamumo laipsnį, kuris bus reikalingas nacionalinei ekonominei sėkmei ir individualiam piliečių tobulėjimui. Šiuo tyrimu sujungiamos atviro mokymosi, atviro nuotolinio mokymosi turinio ir aplinkos dimensijos, studentų elgesio analizė ir atviro nuotolinio mokymosi pasiekimų pripažinimas integruojant mokymosi duomenų analizės metodą kaip metakognityvinį įrankį ir taikant atviro nuotolinio mokymosi pasiekimų vertinimą ir pripažinimą.

Projekto tikslas – plėtoti universitetų dėstytojų kompetencijas kurti atviro nuotolinio mokymosi galimybes, atliepiant įtinklintos skaitmeninės visuomenės poreikius ir plečiant universiteto veiklas. Projekto uždavinys – pritaikant mokymosi duomenų analizės metodą kaip metakognityvinį įrankį, įgalinti dėstytojus sukurti visuomenės poreikius atliepiantį atvirojo ir nuotolinio mokymosi turinį ir aplinką bei įvertinti ir pripažinti besimokančiojo atvirojo nuotolinio mokymosi pasiekimus. Šis projektas yra unikalus, nes jame susilieja keli skirtingi ir nepriklausomi tyrimo objektai, įgalinantis tyrėjus sukurti atvirojo nuotolinio mokymosi galimybes atliepiant skaitmeninės ir įtinklintos visuomenės poreikius.

Daugiau informacijos