REVIVE

LLL_0_0Revive_logo

Projekto tikslas yra užtikrinti profesinio rengimo ir mokymo paslaugų kokybę, peržiūrint ir atnaujinant profesinio rengimo mokymosi turinį, naudojant pedagoginę ir technologinę metodologiją.

Projekto pavadinimas Profesinio rengimo mokymo(-si) turinio vertinimas ir tobulinimas

Projekto tinklalapis  reviveproject.vdu.lt

Projekto numeris
LLP-LdV-TOI-2008-LT-0022
Leonardo da Vinči subsidija
248.108 EUR
Koordinatorius Vytauto Didžiojo universiteto Distancinių studijų centras (nuo 2012 m. Inovatyvių studijų institutas)
Projekto vadovė Doc. dr. Airina Volungevičienė, airina.volungeviciene@vdu.lt
Trukmė 24 mėnesiai
Partneriai:
– Socialinių inovacijų centras, Austrija
– Castellon prekybos  ir laivininkystės rūmai, Ispanija (http://www.camaracs.es)
– Naujovių studijavimo ir sauaugusiųjų centras Budapešto universitete Technologijos ir Ekonomikos (BME), Vengrija (http://www.edu-inno.bme.hu)
– Distancinių studijų centras (VDU)
– Slovakijos technologijos universitete Bratislavoje, Slovakija (http://www.primakurzy.sk/index_en.php)
– Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Lietuva (http://www.lssa.smm.lt)
– Europos distancinio ir e.mokymosi tinklas, EDEN, Jungtinė Karalystė (http://www.eden-online.org)
REVIVE projektu siekiama prisidėti prie Europinio bendradarbiavimo kokybės užtikrinimo procese, ypatingą dėmesį skiriant kokybės užtikrinimo veiksnių profesinio rengimo paslaugų teikime įvertinime. Projektu siekiama perkelti ir pritaikyti metodologijas, kurios atliepia CQAF kriterijus ir procedūras, ir kurios skirtos įvertinti kokybės užtikrinimo veiksnius parengiant mokymosi turinį instituciniame lygmenyje, kadangi kokybės užtikrinimas nacionaliniu lygmeniu turi remtis ir kokybės užtrikinimu instituciniame bei mokymosi turinio projektavimo lygmenyse.
Specifiniai projekto tikslai:
– Įvertinti egzistuojantį profesinio rengimo turinį naudojant Europos EQAF kriterijus ir parengti rekomendacijas jo tobulinimui, užtikrinant, kad Europiniai kokybės užtikrinimo principai ir kriterijai būtų integruoti kuo ankstyvesniame turinio projektavimo etape
– Harmonizuoti pedagoginę ir technologinę metodologijas, atnaujinant jas EQAF kriterijais ir grindžiant jomis profesinio rengimo turinio atnaujinimo procesą
– Perkelti metodologijas naujiems sektoriams – privačiam sektoriui (SMVĮ), socialiniams partneriams, verslo įmonėms, suaugusiųjų švietimo centrams ir nuotolinio mokymosi centrams
– Atnaujinti ir pagerinti egzistuojantį mokymosi turinį užtikrinant jo kokybę ir išskiriant bei papildant naujus kokybės užtikrinimo kriterijus
– Inicijuoti diskusiją Europiniame lygmenyje įvertinant kokybės vertinimo veiksnius ir kriterijus, įtraukiant į šį dialogą turinio autorius, profesinio rengimo centrus, dalininkus ir valstybės tarnautojus, bei besimokančiuosius ir darbdavius.