TeaCamp

logoeacLogas_TeaCamp

Projekto tikslas – plėtoti virtualų mobilumą tarp akademinio personalo talkinant jiems parengti ir organizuoti virtualius tyrimus ir mobilumą, gerinant jų virtualaus mobilumo gebėjimus.

Projekto pavadinimas TeaCamp – Dėstytojų virtualus centras: tyrimai, praktika, taikymas
Projekto Nr. 502102-LLP-1-2009-1-LT-ERASMUS-EVC
Projekto koordinatorius Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto tinklalapis  teacamp.vdu.lt
Projekto vadovė Prof. Margarita Teresevičienė
Projekto koordinatorė Dr. Airina Volungevičienė, airina.volungeviciene@vdu.lt

Projekto partneriai:

  • Oviedo universiteto Inovacijų centras (Ispanija)
  • Jyvaskiulės universitetas (Suomija)
  • Baltijos edukacinių technologijų institutas (Lietuva)
  • Aukštojo mokslo kokybės vertinimo centras (Latvija)
  • Jegelonijos universitetas (Lenkija)
  • Aveiro universitetas (Portugalija)

TeaCamp projektu siekiama didinti virtualų mobilumą tarp akademinio personalo: padedant aukštojo mokslo institucijoms suvokti būtinus žingsnius pilnaverčiam akademiniam virtualiam mobilumui ir virtualių procesų pripažinimui, suteikiant galimybes akademiniam personalui parengti ir taikyti virtualų mobilumą, nepaisant ekonominių, socialinių ir kitų trukdžių, skatinti tyrėjus taikyti tarptautinių tyrimų praktiką, pademonstruoti institucijos ir studentams atnaujinto ir kokybiško mokymo turinio privalumus, užtikrinant jo pasiekiamumą ir prieinamumą įvairioms mokymosi visą gyvenimą tikslinėms grupėms.

TeaCamp projekto metu ir po jo siekiama užtikrinti projekto metu sukurtų produktų panaudą ir akademinį virtualaus mobilumo pripažinimą.