Enkdist

lt_flag_llp_en_20 image003

Projekto tikslas – įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą programos projektą bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi Europoje, įgyvendinant technologijų pritaikomumo mokymosi visą gyvenimą procese viziją. Projekto idėja siejama su informacinių ir komunikacinių technologijų indėlio svarba naudojant skaitmeninės istorijos,  kaip mokymosi visą gyvenimą priemonės, metodą.

Projekto pavadinimas: ENKDIST: Europos tinklas skaitmeninio pasakojimo plėtrai
Projekto Nr.: 518967-LLP-1-2011-1-IT-KA3-KA3NW
Projekto tinklalapis:  http://www.dtellers.eu
Projekto koordinatorius: Luigi Sturzo institutas, Italija
Kontaktinis asmuo VDU:  Doc. dr. Airina Volungevičienė airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė  36 mėnesiai (2011 m. lapkričio 1 d. – 2014 m. spalio 31 d.)
Projekto biudžetas: 631 521 €

Projekto partneriai:

Projekte siekta transformuoti ir integruoti nacionalinę praktiką ir mokymosi veiklą europiniame lygmenyje.  Tai neatsiejama nuo skaitmeninės istorijos, kaip metodologijos, taikymo mokantis ir gerbiant nacionalinį identitetą įvairiuose gyvenimo etapuose. Virtualios bendruomenės, praktikuojančios skaitmeninės istorijos metodą, sukūrimas skatina sekti Europos sąrangos pavyzdžiu.

Sąvoka  „veiklos bendruomenė“ atsiskleidžia kaip naudingos žinojimo ir mokymosi perspektyvos numatymas, veiklos tobulinimo esminis faktorius. Veiklos bendruomenė nėra vien tik interesų bendruomenė. Veiklos bendruomenės nariai dalinasi kuriamais ištekliais: patirtimis, istorijomis, priemonėmis, pasikartojančių problemų adresavimu.  Ši bendruomenė virtuali, kadangi žinių, gerosios patirties pasidalinimo bei naujos,  skaitmeninės istorijos metodą taikančios strateginės partnerystės kūrimo vieta yra virtuali platforma.  Sukurtas tinklas pasiruošęs teikti patarimus bei paramą, susijusią su kūrybišku skaitmeninio turinio panaudojimu ir pagrindinės programinės įrangos taikymu kuriant skaitmenines istorijas.
Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, tinklas apjungs projekto partnerių, atstovaujančių aštuonias Europos šalis ir Jungtines Amerikos Valstijas, žinias, patirtį ir geriausius praktikos pavyzdžius, įsisavintus 3 metų eigoje rengiant projekto seminarus. Jų metu, atsižvelgiant į tarptautinių ekspertų rekomendacijas, skaitmeninės istorijos metodai, priemonės ir kiti susiję veiksniai bus analizuojami, suvokiami, kritiškai gretinami, atnaujinami, ir pilotuojami atliepiant skirtingus mokymo ir mokymosi tikslus, mokymosi procese dalyvaujant mokiniams ir mokytojams, studentams ir dėstytojams, profesionaliems specialistams ir besimokantiems suaugusiems.
Tinklo aktualumas slypi idėjoje, kad naujoji media reikalauja iš asmens ne tik vartojimo, bet ir turinio kūrimo įgūdžių. Įvairaus amžiaus asmenų gebėjimas naudotis skaitmeninėmis technologijomis bei taikyti savo veikloje skaitmeninės istorijos metodą yra tarsi būdas realizuoti aukščiausius Maslow hierarchijos savivertės ir savirealizacijos poreikius, kurie mokymosi kontekste traktuojami kaip esminiai.