OLAREX

lt_flag_llp_en_20 olarex

Projekto tikslas – sukurti inovatyvų technologijomis grindžiamą mokymosi turinį eksperimentams nuotoliniu būdu bei e-didaktinius metodus formaliam ir neformaliam mokymuisi. Projektas prisidės prie mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokslų (STEM) mokymo turinio modernizavimo, skatins studentų kūrybiškumą ir motyvaciją, plėtos profesinius įgūdžius bei požiūrį į naujų technologijų poveikį mokymuisi.

Projekto pavadinimas:  OLAREX: Atviras mokymasis eksperimentuojant nuotoliniu būdu
Projekto Nr.: 518987-LLP-1-2011-1-ES-KA3-KA3MP
Projekto tinklalapis:  http://www.olarex.eu
Projekto koordinatorius:  Deusto universitetas, Ispanija (http://www.deusto.es/)
Kontaktinis asmuo VDU:  Doc. Dr. Airina Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė  24 mėnesiai (2011 m. lapkričio 1 d. –  2013 m. spalio 31 d.)
Projekto biudžetas: 430 230 €

Projekto partneriai:

Mokymo kursai mokytojams ir dėstytojams, būsimiems mokymosi medžiagos autoriams, o taip pat moduliai muziejininkams, išugdys e-didaktines kompetencijas STEM srityje. Pabaigę mokymus, pritaikę naujai e-didaktines kompetencijas, modulių autoriai gebės sukurti nuotoliniu būdu vykdomų eksperimentų apibūdinimus, pasiūlant praktinio mokymosi būdus, tobulinant švietimo programas ir technologijomis grindžiamo mokymo atvejus.

Mokymų metu, bent 100 mokytojų ir dėstytojų integruos bent vieną mokymo modulį į savo mokymo turinį, išbandys jį pamokose/ paskaitose ir paskatins studentus taikyti mokymosi rezultatus baigiamuosiuose projektuose.

Šeši mokymosi moduliai su nuotoliniu būdu atliekamų eksperimentų užduotimis – anglų ir partnerių kalbomis – bus parengti pagal tikslinių grupių poreikius.

Mokymo(si) medžiaga bus integruota e-platformoje, parengtoje kartu su asmeninio mokymosi aplinkos sprendimais.

Eksperimentai nuotoliniu būdu – tai užduotys, kurios bus pateiktos kaip praktinės užduotys ir kontekstinis mokymasis OLAREX projekto ekspozicijose muziejuose. Tokiu būdu bus sukurti unikalūs neformalaus e-mokymosi įrankiai.

Projekto rezultatai:

  1. apibrėžti mokyklos / akademijos IKT taikymo poreikiai žinių ir įgūžių tobulinimui STEM srityse;
  2. išplėstos mokytojų, dėstytojų, studentų ir muziejininkų e. didaktinės kompetencijas STEM srityje;
  3. sukurti praktika grindžiami mokymosi moduliai panaudojant nuotolinius eksperimentus ir integruojant turinį ir jų funkcionalumą e. mokymosi portale;
  4. tobulinti ir modernizuoti mokymo(-si) įrankiai ir metodai formaliose ir neformaliose mokymosi visą gyvenimą institucijose;
  5. inicijuota mokyklų ir įmonių tinklaveiką.