VM Pass

lt_flag_llp_en_20vmpass_logo

Projekto tikslas – plėtoti tarpinstitucinį virtualaus mobilumo ir atvirų švietimo išteklių pripažinimą.

Projekto pavadinimas: VMPASS – Virtualaus mobilumo ir atviro mokymosi naudojant atvirus švietimo išteklius pripažinimas per mokymosi pasą
Projekto Nr.: 540476-LLP-1-2013-1-UK-ERASMUS-EQMC
Projekto tinklalapis: http://vmpass.eu
Projekto koordinatorius: Leicesterio universitetas, Didžioji Britanija (http://www.le.ac.uk)
Kontaktinis asmuo VDU: E.Stonkutė e.stonkute@evf.vdu.lt
Projekto trukmė 27 mėnesiai (2013 spalis– 2015 gruodis)
Projekto biudžetas 533 861 €

Projekto partneriai:

 • European Federation for Quality in e-Learning (EFQEL) (Belgija)
 • University of Leicester (Didžioji Britanija)
 • Universidad Internacional de La Rioja, S.A. (Ispanija)
 • Vytauto Didžiojo Universitetas (Lietuva)
 • Baden-Wurttemberg Cooperative State University (Vokietija)
 • European Distance and E-Learning Network (Didžiojo Britanija)
 • Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) (Belgija)
 • MENON Network EEIG (Belgija)

Siekiant projekto tikslų:

 • Grįsime veiklas projekto OERTest iniciatyva išbandydami jo metu sukurtą mokymosi pasą, skatindami atviro mokymosi pripažinimą
 • Planuosime, testuosime ir kursime pripažįstančių atvirą mokymąsi organizacijų biržą, skatinant verifikuoti ir tirti mokymosi paso parametrus
 • Kursime kokybės sistemų, naudojamų virtualiame mobilume ir mokymesi, naudojant atvirus švietimo išteklius, tipologiją
 • Skatinsime diskutuoti institucijas ir taikyti mokymosi pripažinimo įrankius visoje Europoje