OUVM

Erasmus +ou_vm

Projekto tikslas – universitetinių studijų programų pritaikymas virtualiam mobilumui, mokant dėstytojus ir kitus personalo atstovus, kaip parengti atviras, virtualias magistrantūros studijų programas, kaip į jas įtraukti atvirus švietimo išteklius (angl. Open Educational Resources, OER) bei kūrybinių bendrijų (angl. Creative Commons, CC) licencijas.

Projekto pavadinimas: Universitetų atvėrimas virtualiam mobilumui (OUVM)
Projekto Nr. 2014-1-LT01-KA203-000550
Projekto koordinatorius:  Vytauto Didžiojo universitetas
Kontaktinis asmuo VDU: A. Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 24 mėnesiai
Projekto biudžetas: 277 455 €
Projekto svetainė: http://ouvm.vdu.lt/

Projekto partneriai:

  • Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
  • Pavios universitetas, Italija
  • Oviedo universitetas, Ispanija
  • Lioveno universitetas, Belgija
  • Atvirasis Portugalijos universitetas, Portugalija

Numatomi pagrindiniai rezultatai (anglų kalba):

Siekiant skleisti šio projekto rezultatus tikslinėms grupėms (dėstytojams, universitetų administracijos atstovams, politikos kūrėjams, studentams ir mokymosi visą gyvenimą šalininkams) bus organizuoti 4 seminarai (Lietuvoje, Ispanijoje, Italijoje ir Portugalijoje) bei 1 renginys išskirtinai potencialiems virtualios magistrantūros studijų programos studentams.

Projekto metu tai pat organizuotos 3 intensyvios programos dėstytojams.