VMCOLAB

lt_flag_llp_en_20logo_vmcolab1

Projekto tikslas – prisidėti prie aukštojo mokslo institucijų inovacijų ir tarptautiškumo, išnaudojant IKT ir virtualaus mobilumo (VM) potencialą ir didinant tarptautinių stadijų pasiekiamumą visiems Europos studentams.

Projekto pavadinimas: VMCOLAB – Bendros Europos erdvės virtualaus mobilumo integravimui į aukštojo mokslo inovacijų ir modernizavimo strategijas sukūrimas
Projekto Nr.: 527770-LLP-1-2012-1-BE-ERASMUS-ESMO
Projekto tinklalapis: https://teacamp.vdu.lt/course/index.php?categoryid=1
Projekto koordinatorius: Katholieke Universiteit Leuven, Belgija (http://www.kuleuven.be)
Kontaktinis asmuo VDU: A.Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė 28 mėnesiai (2012 spalis – 2015 sausis)
Projekto biudžetas 359 159 €

Projekto partneriai:

 • SCIENTER Ricerca e Innovazione per la Formazione (Italija)
 • University of Granada (Ispanija)
 • United Nations University (Vokietija)
 • Universita degli Studi di Padova (Italy)
 • Universidade do Porto (Portugalija)
 • Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
 • Coimbra Group (Belgija)
 • European Federation for Quality in E-Learning (Belgija)
 • University Politehnica of Bucharest (Rumunija)

 Projekto rezultatai:

 • Prisidėta prie VM kokybės užtikrinimo sukuriant virtualaus mobilumo kokybės užtikrinimo vadovą;
 • Padidintas institucijų informuotumas apie VM potencialą;
 • Padidintas studentų informuotumas apie IKT galimybes tarpkultūrinėms studijoms;
 • Praplėsta aukštojo mokslo institucijų, norinčių išbandyti VM programas, tarpusavio paramos sistema;
 • Išbandytos aukštojo mokslo institucijų tarpusavio paramos paslaugas;
 • Integruotas VM į institucijos akademinę aplinką;
 • Praplėsta partnerystė įtraukiant naujas aukštojo mokslo institucijas bei asociacijas.

Projektas susieja esamas VM žinias ir patirtį, tam, kad padėtų aukštojo mokslo institucijoms atskleisti ir išnaudoti VM potencialą. Bendra VM erdvė – skirta paremti europinių studijų programų rengimą ir apibendrinti bendradarbiavimo praktiką; pagrįsta tarpusavio pasitikėjimu; ja siekiama europinio aukštojo mokslo kompetencijos ir, tuo pačiu, didesnio studijų programų prieinamumo visame pasaulyje.

VMCOLAB projektas pirmiausiai skirtas aukštojo mokslo institucijų personalui, atsakingam už studijų programų rengimą, tarptautinius ryšius, IKT panaudojimą mokymui(si), tačiau galutiniai rezultatai yra skirti studentams, ypač tiems, kurie neturi galimybės dalyvauti tarptautinėse studijose.