Veiklos

(angl. Activity)

Kiekviename studijų dalyko turinyje pateikiama ne tik mokomoji, informacinė medžiaga, bet ir veiklos. Veiklos reikalauja iš besimokančiojo aktyvaus dalyvavimo mokymosi procese atliekant namų užduotį, testą, pateikiant referatą, pareikškiant savo nuomonę diskusijų forumuose ir t.t.

Norint pateikti naują veiklą studentams studijų dalyko turinyje ar pakeisti nustatymus jau pateiktos veiklos, įjunkite redagavimo režimą paspausdami mygtuką

arba bloke Valdymas paspausdami Įjungti redagavimą. Vidurinėje turinio kėlimo dalyje atsiranda sąrašai, iš kurio pasirenkate norimą informacijos šaltinio tipą (resursą) arba pageidaujamą aktyvumą (veiklą).

Dažniausiai naudojamos ir pridedamos veiklos:

Veiklos apribojimo sąlygų kūrimas

Download (PDF, 461KB)