Veiklos

(angl. Activity)

Kiekviename studijų dalyko turinyje pateikiama ne tik mokomoji, informacinė medžiaga, bet ir veiklos. Veiklos reikalauja iš besimokančiojo aktyvaus dalyvavimo mokymosi procese atliekant namų užduotį, testą, pateikiant referatą, pareikškiant savo nuomonę diskusijų forumuose ir t.t.

Šiuo metu aplinkoje siūlomi

Užduočių įrankiai

Bendravimo įrankiai

Bendradarbiavimo įrankiai

Apklausų įrankiai