Užduotys

Užduoties pateikimas studijų dalyko turinyje

Ši veikla naudojama kai reikalinga iš besimokančiojo gauti,  veiklos atlikimo rezultatą, failą ar kompiuterinį tekstą. Tai gali būti tekstinis failas sukurtas MS Word programa ar jei analogiška. Gali būti MS Excel, MS PowerPoint, Acrobat Reader failai, taip pat paveiksliukai ar kiti media failai. Studentai veiklos atlikimo rezultatą gali pateikti  ir zip formate (matematinės užduoties sprendimo; programinio kodo; laboratorinių darbų eigos ir rezultatų; tekstinių failų archyvo). Kiti variantai: tiesioginis atsakymas arba komentaras.

Norint pateikti užduotį, įjunkite redagavimo režimą ir norimos temos bloke pasirinkite

  Sąraše pasirinkite Užduotis:

Atsidariusiame naujame lange, įrašykite užduoties pavadinimą laukelyje Užduoties pavadinimas* ir laukelyje Aprašymas* užduoties aprašymą, vertinimo kriterijus, atlikimo sąlygas ir terminus

Jei numatomi užtuoties atlikimo terminai, skiltyje Prieinamumas pasirinkite datas prie Užduotis pateikti nuo ir Užduotis pateikti iki  (varnelės pažymėtos). Jei terminų nėra, nuimkite varneles nuo Įjungti. Nenurodžius Galutinis terminas užduotis bus leidžiama pateikti ir po užduoties pabaigos datos (jos bus rodomos raudonai – kaip vėluojančios).

Nepažymėjus Visada rodyti aprašymą, viršuje esantis aprašas studentams bus prieinamas tik nuo datos nurodytos Užduotis pateikti nuo skiltyje.

Skiltyje Užduoties tipas pasirinkite norimą užduoties atsakymo pateikimo formą. Taip pat nurodykite kiek daugiausiai rinkmenų galės pateikti vienas studentas. Didžiausias prisegamos rinkmenos dydis  leidžia parinkti koks didžiausias bus vienos studento įkeliamos rinkmenos dydis. Taip pat galima nustatyti priimamą failų tipą.

Laukelyje Įvertis pasirinkite kokia balų sistema vertinsite.

Pasirinkę norimus parametrus, visada išsaugokite pakeitimus paspausdami mygtuką Išsaugoti ir grįžti į dalyką.

Instrukcija PDF formatu.