Pasirinkimas

Šis įrankis leidžia dėstytojui sukurti pasirinkimų sąrašą studentams. Puikiai tinka vieno klausimo studijų dalyvių apklausai. Taip pat dažnai naudojamas kaip laboratorinių darbų ar seminarų laikui pasirinkti. Galima naudoti kaip namų darbų ar referato temos pasirinkimo veiklą.
Įpatumai:

 • Leidžia pasirinkimą apriboti laike;
 • Suteikia galimybę pateikti didelį kiekį skirtingų pasirinkimo variantų;
 • Yra galimybė apriboti dalyvių skaičių, prie kiekvieno pasirinkimo.

Norint pateikti kontrolinį sąrašą, įjunkite redagavimo režimą ir norimos temos bloke išskleiskite meniu

  išsiskleidusiame sąraše pasirinkite Pasirinkimas

 Atsidariusiame naujame lange, laukelyje Pavadinimas* įrašykite pasirinkimo/apklausos pavadinimą, laukelyje Aprašymas pateikite aprašymą/klausimą apie pasirinkimą.

Skiltyje Parinktys parinkite norimus parametrus:

 • Leisti keisti pasirinkimą – ar leisti studentui pakeisti jau pažymėta atsakymo variantą.
 • Leisti daugiau nei vieną pasirinkimą – suteikia galimybę studentui pažymėti du ir daugiau pasirinkimo variantų.
 • Apriboti galimų parinkčių skaičių – apriboja studentų skaičių, prie kiekvieno pasirinkimo.
 • Parinktis X – pasirinkimo variantas.
 • Apribojimas X – kiek studentų gali rinktis X pasirinkimo variantą.

Esant poreikiu galima pridėti daugiau pasirinkimo variantų paspaudus Pridėti dar 3 laukus.

Skiltyje Pasiekiamumas esant poreikiui nustatykite veiklos pasiekiamumą nuo kada iki kada studentai galės atlikti pasirinkimus

Skiltyje Rezultatai parinkite norimus parametrus:

 • Skelbti rezultatus – parenkama, ar bus skelbiami studentų pasirinkimai.
 • Rodyti nepasirinkusiųjų stulpelį – ar reikalinga, matyti studentus, kurie neatliko pasirinkimo.
 • Įtraukti atsakymus iš neaktyvių/suspenduotų naudotojų – esant poreikiui jeigu dalyke yra suspenduotų studentų įtraukti ir juos.

Išsaugokite pakeitimus.