Pasirinkimas

Šis įrankis leidžia dėstytojui sukurti pasirinkimų sąrašą studentams. Puikiai tinka vieno klausimo studijų dalyvių apklausai. Taip pat dažnai naudojamas kaip laboratorinių darbų ar seminarų laikui pasirinkti. Galima naudoti kaip namų darbų ar referato temos pasirinkimo veiklą.
Įpatumai:

  • Leidžia pasirinkimą apriboti laike;
  • Suteikia galimybę pateikti didelį kiekį skirtingų pasirinkimo variantų;
  • Yra galimybė apriboti dalyvių skaičių, prie kiekvieno pasirinkimo.

Norint pateikti kontrolinį sąrašą, įjunkite redagavimo režimą ir norimos temos bloke išskleiskite meniu

  išsiskleidusiame sąraše pasirinkite Pasirinkimas

 Atsidariusiame naujame lange, laukelyje Pavadinimas* įrašykite pasirinkimo/apklausos pavadinimą, laukelyje Įžangos tesktas pateikite aprašymą/klausimą apie pasirinkimą.

Skiltyje Nustatymai parinkite norimus parametrus:

  • Leisti keisti pasirinkimą – ar leisti studentui pakeisti jau pažymėta atsakymo variantą.
  • Leisti daugiau nei vieną pasirinkimą – suteikia galimybę studentui pažymėti du ir daugiau pasirinkimo variantų.
  • Apriboti leidžiamų atsakymų skaičių – apriboja studentų skaičių, prie kiekvieno pasirinkimo.
  • Parinktis X – pasirinkimo variantas.
  • Apribojimas X – kiek studentų gali rinktis X pasirinkimo variantą.

Esant poreikiu galima pridėti daugiau pasirinkimo variantų paspaudus Pridėti dar 3 laukus.

Išsaugokite pakeitimus.