Nuotolinės studijos

Vytauto Didžiojo universitete vykdomos nuotolinės studijos. Visi nuotolinėms studijoms pritaikyti dalykai  siūlomi studijoms pagal studijų programas, skelbiamas VDU tinklalapyje.

Kas yra nuotolinės studijos?

Tai toks studijų būdas, kai studijų turinį lengvai galima pasiekti neatvykus į universitetą, o pasitelkus informacines komunikacines ar ryšio technologijas.  Studijuojant nuotoliniu būdu galima sąveikauti ir bendrauti su dėstytojais bei bendramoksliais sinchroniniu arba asinchroniniu būdu. Nuotolinės studijos – tai studijų dalykai, kurie yra pritaikyti ir atestuoti nuotolinėms studijoms. Besimokantysis gali pasiekti studijų medžiagą nuotoliniu būdu, bendrauti ir bendradarbiauti su bendramoksliais, atlikti užduotis, studijų padaliniams leidus – atsiskaityti už studijų rezultatus, teikti grįžtamąjį ryšį bei klausimus, gauti paramą iš dėstytojo nuotoliniu būdu.

Ką galima studijuoti Vytauto Didžiojo universitete nuotoliniu būdu?

Nuotoliniu būdu universitete galima studijuoti pilnai tokiom studijom pritaikytas studijų programas. Šiuo metu universitete siūlomos šios nuotolinių studijų programos
Taip pat nuotoliniu būdu universitete galima studijuoti atskirus studijų dalykus pagal studijų programą (šie dalykai skelbiami VDU tinklapyje A grupės dalykai – šalia dalyko pavadinimo turi būti prierašas (mišrus nuotolinis) arba (nuotolinis) ).
Visų nuotolinėms studijoms pritaikytų studijų dalykų turinys yra skelbiamas VDU nuotolinių studijų aplinkoje, kurios adresas http://moodle.vdu.lt. Studijos universitete dažniausiai vyksta mišriai, derinant tradicinių paskaitų ir nuotoliniu būdu vykdomų studijų laiką, kai dalis studijų medžiagos yra pasiekiama arba dalis kontaktinio dėstytojo ir studento laiko yra realizuojama nuotoliniu būdu. Mišrių nuotolinių studijų dalykai gali būti atestuojami mišrioms nuotolinėms studijoms tuomet, kai ne mažiau kaip 50 % kontaktinio laiko yra realizuojama nuotoliniu būdu ir ne mažiau kaip 50 % studijų dalyko medžiagos yra pasiekiama nuotolinių studijų aplinkoje. Nuotolinės studijos universitete vykdomos vadovaujantis „Nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašu„.

Kaip galima sąveikauti ar bendrauti nuotolinėse studijose?

Studijų dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms, turinys pateikiamas VDU nuotolinių studijų aplinkoje, o dėstytoja(s) susitaria su studentais kokiomis technologinėmis priemonėmis ir kokiomis formomis vyks sąveika. Bendrauti galima pasitelkus:

  • rašytinę formą (rekomenduojama naudoti Moodle – VDU nuotolinių studijų aplinkoje – integruotus įrankius, pvz., diskusijų forumą, pokalbius realiame laike (chat’ą), ir kt. priemones,
  • vaizdo ar garso konferencijų įrankį (Adobe Connect) bei kitus, Inovatyvių studijų instituto rekomenduojamus ir VDU Nuotolinių studijų tvarkoje nustatytas funkcijas palaikančius įrankius).

Rekomenduojama visas priemones aptarti, nuorodas bei naudotojo vadovus talpinti bei studentams ir dėstytojams paramą teikti kiekvieno studijų dalyko nuotolinėje aplinkoje (http://moodle.vdu.lt).

Kokius privalumus suteikia nuotolinės studijos?

Nuotolinės studijos ne tik prisideda prie studijų turinio tarptautiškumo didinimo ar modernizacijos, tačiau ypatingai įtakoja studijų kokybę. Kiekvieno dalyko turinys, pateiktas VDU nuotolinių studijų aplinkoje, suteikia galimybę planuoti studijas, pasirengti dalyko temoms, dėstytojo(s) pateiktą studijų turinį pasiekti peržiūrai ar perklausai, pateikti klausimus po paskaitos, pabaigus temą, taip pat siūlyti studijų metu vykstančioms diskusijoms naują požiūrį, konstruoti asmeninę prasmę, kurti ir naudoti atvirus švietimo išteklius. VDU studentams siūloma aktyviai dalyvauti studijų procese, atvirų švietimo išteklių naudojime ir kūrime.

Nuotolinės studijos prisideda prie studijų tarptautiškumo ir jį realizuoja virtualaus mobilumo būdu. VDU – pirmasis universitetas Lietuvoje pradėjo virtualų mobilumą tarp dėstytojų ir studentų.

Kaip prisijungti prie nuotolinių studijų turinio?

Jums reikalingas:

  • Interneto ryšys (bent 2Mbps spartos internetas);
  • Kompiuteris, nešiojamas kompiuteris arba mobilus įrenginys (planšetinis kompiuteris ar išmanusis telefonas);
  • VDU  naudotojo vardas ir slaptažodis;
  • Sąveikai sinchroniniu vaizdo ar garso būdu su dėstytoju ar bendramoksliais Jums reikalingas mikrofonas, ausinės ir mini interneto kamera, kurie gali būti integruoti Jūsų (nešiojamajame ar planšetiniame) kompiuteryje ar telefone, arba prijungiami kaip išoriniai įrenginiai.

Reikalinga pagalba prisijungiant prie VDU nuotolinių studijų aplinkos? Rašykite. Pagalbą suteiks Inovatyvių studijų instituto darbuotojai.
Norite studijuoti dalyką nuotoliniu būdu, kuris dar nėra parengtas nuotolinėms studijoms? Siūlykite.
Turite nuotolinių studijų patirties? Pasidalinkite savo patirtimi ir pasiūlykite kaip reikėtų gerinti nuotolinių studijų kokybę.