Tyrimų projektai

Vykdomi MTEP projektai:

Skaitmeniniai mikro kredencialai aukštajame moksle (MIKRO KREDENCIALAI) (Nr.13.1.1-LMT-K-718-05-0003)

Projekto tikslas – tyrimu siekiama pagrįsti ir įdiegti skaitmeninių mikro-kredencialų teikimo procesą aukštajame moksle.

Projekto metu bus įgyvendintos šios pagrindinės veiklos:

  1. Pagrįstas skaitmeninių mikro kredencialų integravimo į studijas procesas atskleidžiantis potencialą įgalintį socialines, ekonomines ir aukštojo mokslo inovacijas bei indėlį tvariam atsigavimui po COVID-19 pandemijos.
  2. Parengti reikalavimai skaitmeninio mikro kredencialo diegimo procesui.
  3. Pritaikyta atvirų studijų aplinka skaitmeninių mikro kredencialų diegimo procesui.
  4. Išbandytas skaitmeninių mikro kredencialų išdavimo procesas ir pristatytas jų potencialas įgalintis socialines, ekonomines ir aukštojo mokslo inovacijas suinteresuotiems subjektams bei indėlis tvariam atsigavimui po Covid19 pandemijos.

Plačiau apie projektą

Įvykdyti tarptautiniai MTEP užsakymai:

Atviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei (Nr. 3.3-LMT-K-712-01-0189)

Projekto tikslas – plėtoti universitetų dėstytojų kompetencijas kurti atviro nuotolinio mokymosi galimybes, atliepiant įtinklintos skaitmeninės visuomenės poreikius ir plečiant universiteto veiklas.

Projekto metu bus įgyvendintos šios pagrindinės veiklos:

  • Nustatyti įtinklintos ir skaitmeninės visuomenės poreikiai atviram nuotoliniam mokymuisi transformuojant atviro nuotolinio mokymosi turinį ir aplinką.
  • Moksliškai paaiškintas ir pagrįstas mokymosi duomenų analizės (Learning analytics) metodas kaip metakognityvinis įrankis.
  • Moksliškai pagrįsti atviro nuotolinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo proceso reikalavimai siejant juos su nacionaline ir Europos kvalifikacijų sąrangomis.

Plačiau apie projektą

TeSLA – Adaptive Trust – based e-assessment system for learning/ Adaptyvi ir patikima skaitmeninė mokymosi vertinimo sistema

Vytauto Didžiojo universitas Inovatyvių studijų instituto iniciatyva pasirašė tarptautinę bendradarbiavimo sutartį su Atviruoju Katalonijos Unvirsitetu (UOC) Horizon 2020 programos TeSLA projekto metu sukurtai besimokančiųjų atpažinimo ir egzaminavimo TeSLA sistemos mokslo eksperimentinės plėtros tyrimams. Inovatyvių studijų institutas išbandė TeSLA sistemą, integruojant projekto siūlomus įrankius į VDU Nuotolinių studijų aplinką: veido atpažinimas, balso atpažinimas, klaviatūros spausdinimo modelio atpažinimas, anti-plagiato sistema. Naudojant šiuos įrankius sukuriama galimybė egzaminuoti studentus, kurie yra nutolę ir negali atvykti į atsiskaitymą universitete. Šių įrankių pagalba galima nustatyti studento tapatybę, nufilmuoti egzamino ar kito atsiskaitymo eigą ir įvertinti studento darbą, peržiūrėti įrašą. Šie įrankiai atveria naujas galimybes, tiek studentams, tiek dėstytojams būti mobiliems, puikiai tinka nuotolinėms studijoms, todėl ateityje turėtų būti atliekami tolimesni tyrimai šioje studijų inovacijų srityje.

TeSLA projekto svetainė

 

SlideWiki

Inovatyvių studijų instituto iniciatyva, VDU pasirašė tarptautinę MTEP paslaugų sutartį, išbandyti ir ištirti “ICT-20-2015 – Technologijos gerinančios žmonių mokymą ir mokymąsi” projekto, finansuoto iš Europos Sąjungos Horizontas 2020 programos naujai sukurtą atvirųjų išteklių portalą SlideWiki.

Platforma skirta bendradarbiauti su kitais savo srities specialistais kuriant atviruosius išteklius bei suteikiant laisvą prieigą prie sukurto studijų turinio, tačiau išlaikant turinio autorių bei naudojamų šaltinių skaidrumą.

Pasirašius mokslinės ir eksperimentinės plėtros paslaugų sutartį, testavime dalyvavo 16 dėstytojų iš šešių skirtingų VDU padalinių kurie parengė atviruosius švietimo išteklius (1590 skaidrių), atnaujino mokomąjį turinį savo dėstomuose dalykuose bei sukūrė mokomąsias užduotis, įtraukiant daugiau nei 500  studentų į veiklas susijusias su atviraisiais ištekliais.

Slidewiki įrankio naudojimas VDU dėstytojams ne tik sudarė galimybę praktiškai kurti atvirus švietimo išteklius ir atverti savo medžiagą, bet ir taikyti iki tol sukauptas žinias, pamatyti, kaip tai veikia praktikoje. Ši praktika padėjo susivokti ką reiškia viešai atverti savo turinį, ką reikia apmąstyti prieš pradedant tai daryti bei pamatyti kokios galimybės atsiveria, t.y. ne tik dalintis turiniu su studentais, bet ir stebėti, kuri tema tampa įdomesnė ir populiaresnė naršantiems portale, kurį sukurtą turinį daugiau atsisiunčia kiti kūrėjai ir kokius išvestinius darbus jie rengia.

SlideWiki projekto svetainė