Airina Volungevičienė

airina.volungeviciene@vdu.lt

Airina VolungevičienėProf. dr. Airina Volungevičienė

VDU Inovatyvių studijų instituto direktorė

Vyriausia mokslo darbuotoja

EDEN – Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklo  prezidentė (2016 – 2019)

EDEN – Digital Learning Europe vadovaujančiosios tarybos pirmininkė ir Prezidentė (nuo 2019 – iki šiol)

Žurnalo „International Journal of Educational Technology in Higher Education“  vyriausioji ko-redaktorė

 

Išsilavinimas

 • Daktaro disertacija apginta Vytauto Didžiojo universitete, Edukologija, Socialiniai mokslai, 2008
 • Aukštojo mokslo didaktikos magistrantūra, Lježo universitetas, Belgija 2004 (su pagyrimu)
 • Anglų kalbos lingvistika, magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 1997 (su pagyrimu)
 • Anglų kalbos filologija, bakalauras, Vytauto Didžiojo universitetas, 1995

Gyvenimo aprašymas

Mokslo publikacijos

Dirba technologijų taikymo švietime srityje, Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinkle (EDEN) su tarptautiniais ekspertais ir lyderiaujančiais tyrėjais ir mokslininkais nuo 2003 metų, tiriant skirtingas technologijų taikymo tyrimų patirtis ir formuojant švietimo politiką atvirojo ir nuotolinio mokymosi (ANM) srityje. Įsteigė Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi asociacija, tyrė technologijų ir inovacijų integraciją skirtingo tipo švietimo, mokslo ir studijų institucijose. Nuo 2007 metų yra atsakinga už technologijomis grindžiamo mokymosi integraciją ir nuotolines studijas Vytauto Didžiojo universitete.

Nuo 2010 metų yra EDEN Valdybos narė, Vice prezidentė tyrimams (2016 – 2019), Prezidentė (2016 – 2019). Unesco organizacijai parengė studijų apie atvirųjų švietimo išteklių integracija Lietuvoje, taip pat dėstytojauja UNESCO IBE – VDU magistrantūros studijų programoje „Mokymosi turinio projektavimas”. 2016 – 2017 metais vadovavo darbo grupei VDU sukūrusiai atvirąsias studijas universitete.  Stažavosi Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Europoje. Skaito paskaitas tradiciniu, nuotoliniu ir virtualaus mobilumo būdu, dalyvauja tarptautiniuose doktorantūros simpoziumų moksliniuose komitetuose, doktorantūros programų komitetuose. Priklauso įvairioms tarptautinėms asociacijoms.

Per pastarąją dekadą kaip bendraautorė parengė 3 monografijas, 2 mokslo studijas ir daugiau kaip 30 mokslo publikacijų, iš kurių 3 straipsniai publikuoti leidiniuose, referuojamuoseCA WOS ar SCOPUS duomenų bazėse, 3  Mokslo studijų skyriuose. Paruošė ir skaitė daugiau nei 80 kviestinių ir plenarinių pranešimų tarptautiniuose mokslo renginiuose. Yra 4 tarptautinių leidinių redkolegijos narė. Doktorantų konsultantė ir mokslinė vadovė disertacijų TGM integracijos verslo organizacijose bei virtualaus mobilumo tematikose. Kaip projekto koordinatorė partnerio institucijoje, įgyvendino 1 tarptautinį švietimo politikos eContentPlus programos ir 1 6-osios bendrosios programos mokslo projektą, koordinavo daugiau negu 10 tarptautinių projektų bei 5 projektų partnerio teisėmis pateikimą H2020 programai.

Tyrimų kryptys

 • Technologijomis grindžiamo mokymosi (TGM) organizacijose
 • TGM turinio projektavimas ir kokybės užtikrinimas
 • atvirosios studijos ir atviri švietimo ištekliai
 • virtualus mobilumas
 • TGM integracija į organizaciją
 • Atvirojo nuotolinio mokymosi pripažinimas
 • Atvirosios nuotolinio mokymosi aplinkos
 • Mokymosi duomenų analizė kaip metakognityvinis įrankis

ORCID

Researchgate