Dėstytojų bendradarbiavimas rengiant turinį aktyviam mokymuisi nuotoliniu būdu

6 kursai (per)kurti  VOCAL projekto metu. Kursai teikia teorines nuorodas, po kurių seka veiklos, skirtos tarptautiniam ir tarpkultūriniam besimokančiųjų bendradarbiavimui, kuriant grupinius darbus kaip atvirąsias švietimo praktikas.

 • Skaitmeninė pedagogika
 • Studentų pasirengimas
 • Tarpkultūrinė kompetencija
 • Skaitmeninis vertinimas
 • Šiuolaikinis švietimas
 • Garso ir vaizdo medžiaga mokymosi procese

Atvirojo mokymosi pripažinimas

~20 ak. valandų neformaliojo mokymosi kursai sukurti ReOPEN projekto metu.

 • Kalba ir visuomenė (anglų kalba)
 • Įvadas apie belaidžio tinklo projektavimą (anglų kalba)
 • Europos projektų kūrimas ir administravimas (anglų kalba)
 • Įvadas į animacijos kūrimą kaip mokymosi priemonę (anglų kalba)
 • Skaitmeniniai įgūdžiai (anglų kalba)

 

Atviras profesinis bendradarbiavimas (EN)

Kursai sukurti OpenPROF projekto metu. Tai yra 20 valandų kursai sukurti panaudojant įvairius atvirus švietimo ištklius.

 • Laiko valdymas ir interneto bendruomenės (EN, ES)
 • Komunikacija intelektinėje organizacijoje (EN, LT)
 • Skaitmeninių istorijų kūrimas (EN, PT)
 • Skirtumų valdymas (EN, DE)
 • Planavimas ir valdymas naudojant IKT įrankius (EN, HU)
 • Mokymasis darbo aplinkoje (EN, LT)

Universitetų atvėrimas virtualiam mobilumui (EN)

Kursai sukurti OUVM projekto metu. Tai yra virtualiai magistrantūros studijų programai, įgyvendinamai virtualaus mobilumo būdu, parengti kursai naudojant atvirus šveitimo išteklius ir taikant kūrybinių bendrijų licencijas.

Integruoto virtualaus mobilumo problemų sprendimai (EN)

Kursai parengti Ubicamp projekto metu ir yra skirti atverti virtualaus mobilumo galimybes mokytojams, studentams ir institucijoms. Kursuose rasite siūlymus visapusiškų sprendimų problemoms, kylančioms virtualaus mobilumo metu.

Atviri švietimo ištekliai (Virtualiame mobilume) (EN)

Kursas sukurtas VMCOLAB projekto metu ir skirtas aukštojo mokslo institucijų inovacijų ir tarptautiškumo didinimui, išnaudojant IKT ir virtualaus mobilumo (VM) potencialą bei didinant tarptautinių stadijų pasiekiamumą visiems Europos studentams.

Virtualus mobilumas aukštajame moksle (en)

Kursas sukurtas TeaCamp projekto metu. Jo tikslas sukurti galimybę studentams išmokti planuoti ir išbandyti vortualaus mobilumo sesijas dalyvaujant paskaitose vaizdo konfrencijų būdu, atliekant grupines bei individualias užduotis internete, naudojant ir dalijantis virtualiais ištekliais daugiakultūrinėje virtualioje mokymosi aplinkoje. Kursą sudaro šie moduliai:

 • Kultūriniai modeliai
 • Mokymasis bendradarbiaujant internete
 • Informacinis raštingumas
 • Pažangios mokymosi technologijos
 • Mokymosi strategijos
 • E. vertinimo strategijos

 

Išmanieji įrankiai gamybos vadovams (en)

Kursas sukurtas MEVEL projekto metu, jo tikslas – kelti dirbančiųjų metalo sektoriuje kvalifikaciją. Į kursą įeina šie moduliai:

 • Profesinė anglų kalba
 • Kokybės ir gamybos valdymas: kaštų mažinimas
 • Modulinės produkcijos architektūra
  • Vizualinis planavimas
 • IKT, WEB 2.0 ir PĮ metalo sektoriuje
 • Praktinės nuostatos produktų gamybos planavimui