Visos naujienos

Kviečiame į susitikimą su dėstytojais 2017-03-31

Kviečiame dėstytojus susitikti bei aptarti mokomojo turinio parengimo progresą ir procesą, atsakyti į iškylančius klausimus apie Atvirųjų e-studijų paslaugos diegimą universitete. Į susitikimą kviečiami visi suinteresuoti dėstytojai, kurie norėtų dėstyti VDU Atvirųjų e-studijų portale (pasirengti...

27-tojo atestacijos posdėdžio rezultatai

2017 m. kovo 17 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje buvo vertinami ir atestuoti  2-am pritaikomumo nuotolinėms studijoms (mišriam nuotoliniam) lygiui: „Tarptautinė privatinė teisė” (dėst. J.Grigienė) „Organizaci...

Neformaliajam švietimui skirtų dalykų atestacija 2017-04-20

2017 m. balandžio 20 dieną 9-11 val. V.Putvinskio 23-101 Inovatyvių studijų institutas organizuoja „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdį, kuriame bus atestuojami neformaliajam švietimui skirti dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms. Kviečiame dėstytojus teikti savo...

Studijų dalykų atestacija nuotolinėms studijoms 2017-03-17

2017 m. kovo 17 dieną 10 val. Inovatyvių studijų institute įvyks „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame bus atestuojami studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui. Šioje komisijoje atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę m...

Kviečiame dalyvauti atviroje švietimo savaitėje 2017

Kovo 27-31 dienomis vyksta atviro švietimo savaitė. Daugiau informacijos galite rasti svetainėje https://www.openeducationweek.org. Ypatingą dėmesį siūlome atkreipkti į gausų internetinių seminarų ir kitų renginių sąrašą https://www.openeducationweek.org/schedule/online...

Paskutinis priėmimo posėdis į nuotolines studijas 2016/2017

„Švietimas ir informacinės technologijos“ programa rengia aukštos profesinės kvalifikacijos andragogikos ir taikomosios informatikos specialistus, gebančius taikyti ir valdyti įvairias informacines technologijas skirtinguose švietimo bei verslo sektoriuose, planuoti ir rengti technologijomis grįstą ...