Visos naujienos

26-tojo atestacijos posėdžio rezultatai

2017 m. sausio 20 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje  buvo vertinami ir atestuoti  3-iam (pilnai nuotoliniam) lygiui šie studijų dalykai: „Švietimo vadybos pagrindai” (dėst.I.Zubrickienė) „Taikomoji matematika ...

Priėmimo posėdis į nuotolinių studijų programą 2017-01-23

„Švietimas ir informacinės technologijos“ programa rengia aukštos profesinės kvalifikacijos andragogikos ir taikomosios informatikos specialistus, gebančius taikyti ir valdyti įvairias informacines technologijas skirtinguose švietimo bei verslo sektoriuose, planuoti ir rengti technologijomis grįstą ...

MOKYMAI DĖSTYTOJAMS: Technologijomis praturtintas mokymasis

Atabaskos universitetas (Kanada) kviečia dėstytojus dalyvauti 5 savaičių mokymuose nuotoliniu būdu “Technologijomis praturtintas mokymasis” (Technology – enabled learning), kuriuos ves šio universiteto profesoriai Dr. M. Cleveland-Innes ir dr. N. Ostashewski. Mokymai bus organizuojami MOOC’s (masišk...

Sveikiname Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga!

Pasitikdami Šv. Kalėdas ir Naujuosius susimąstome kokie praėjusieji metai buvo. Linkime svartymams ar apgailestavimams skirti kuo mažiau laiko, o su vilties kupina širdimi drąsiai pasitikti naujuosius metus, kuriuose nepritrūktų dėmesio ne tik ambicingiems tikslams, bet ir mūsų patiems artimiausiems...

Atestacijos posėdžio rezultatai

2016 m. gruodžio 20-21 d.d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje  buvo vertinami ir atestuoti  3-iam (pilnai nuotoliniam) lygiui šie studijų dalykai: „Filosofija“ (dėst. R.Viedrynaitis). 2-am pritaikomumo nuotolinėm...

Studijų dalykų atestacija nuotolinėms studijoms 2017-01-20

2017 m. sausio 20 dieną 10 val. Inovatyvių studijų institute įvyks „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame bus atestuojami studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui. Šioje komisijoje atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę...