Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas

kuriame lietuvos ateitį

Projekto tikslas – išplėtoti plačios aprėpties universiteto modelį, atliepiant universitetų tinklo optimizavimo iššūkius Lietuvoje.

Projekto pavadinimas: Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
Kontaktinis asmuo VDU: A. Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2019 rugsėjis – 2021 rugpjūtis)

 

Projekto veiklos:

  1. Moksliniais tyrimais grįstos pedagogų rengimo sistemos sukūrimas.
  2. Nuotolinių studijų aplinkos modernizavimas.
  3. Virtualios didaktinės laboratorijos parengimas su skaitmeniškai kompetentingo pedagogo darbo priemonėmis.
  4. Profesinio tobulėjimo programų „Skaitmeniškai kompetentingas dėstytojas“ ir “Skaitmeniškai kompetetingas mokytojas” parengimas.
  5. Dėstytojų profesinio tobulėjimo sistemos įveiklinimas ir Dėstytojų mokyklos palaikymas.
  6. VDU, ASU ir LEU fizinių, gyvybės ir technologijos mokslų studijų programų integracija ir laboratorijų įkūrimas/modernizavimas užtikrinant apjungtų studijų programų kokybišką įgyvendinimą.
  7. Mokslų potencialo telkimas bioekonomikai vystyti.