Stažuotė Aveiro universitete

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) projekto „Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste“ 6 komandos nariai 2019 m. lapkričio 17 – 22 dienomis stažavosi Aveiro universitete (Portugalija). Stažuotės tikslas – bendradarbiauti ir ieškoti gerųjų pavyzdžių, užsienio ekspertų, kurie turi patirtį rengiant ir įgyvendinant „Skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo“ programą arba atskirus jos modulius.  Mokomojo vizito metu dalyvauta diskusijose … Tęskite Stažuotė Aveiro universitete skaitymą