Technologijų taikymas ir naudojimas švietime

2020 m. sausio 24 d., Birštone vykusioje Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Atviras profesinis bendradarbiavimas“ institucijos pasidalino savo patirtimi ir praktika apie technologijų taikymą bei naudojimą švietime.  Konferencijos dalyviai diskutavo, kaip technologijos pagerina ir praturtina mokymąsi.

Konferencijos metu buvo pristatytas projektas „Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste“, kurio tikslas išplėtoti plačios aprėpties universiteto modelį, atliepiant universitetų tinklo optimizavimo iššūkius Lietuvoje. Pristatymo metu pristatyta „Skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo perspektyva“.

Diskutuota, kaip technologijų naudojimas ir taikymas praturtina ugdymo ar studijų turinį, palengvina bendravimą ir bendradarbiavimą, praplečia mokymo ir mokymosi galimybes, sukuria pridėtinę vertę mokymosi veiklos organizavimui ir atlikimui, keičia vertinimo metodus ir procesą.

Daugiau konferencijos pristatymų rasite čia