Stažuotė Aveiro universitete

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) projekto Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste“ 6 komandos nariai 2019 m. lapkričio 17 – 22 dienomis stažavosi Aveiro universitete (Portugalija).

Stažuotės tikslas – bendradarbiauti ir ieškoti gerųjų pavyzdžių, užsienio ekspertų, kurie turi patirtį rengiant ir įgyvendinant „Skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo“ programą arba atskirus jos modulius. 

Mokomojo vizito metu dalyvauta diskusijose kartu su Aveiro universiteto tyrėjais, kurie dalinosi savo patirtimi apie skaitmeniškai kompetentingo pedagogo programą diegiamą Portugalijoje. Aptarta modelio struktūra ir koncepcija. Analizuota kokie duomenys ir kaip renkami siekiant išsiaiškinti skaitmenines pedagogų kompetencijas bei jų lygį, aptartos motyvacinės priemonės bei modelio diegimo galimybės, įrankiai bei iššūkiai su kuriais susiduriama siekiant programos diegimo tikslų.

Mokomojo vizito metu sistemingai aptartos 6 dėstytojų kompetencijų sritys. Susipažinta su programos (6 modulių) adaptavimo scenarijumi, pasidalinta teorinio tyrimo šaltinių nuorodomis, susipažinta su Aveiro universitete atliktais tyrimais, jų rezultatais.