Rekomendacijos mokykloms. Ugdymas nuotoliniu būdu

2020 m. birželio-gruodžio mėn. Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai įgyvendino Lietuvos mokslų tarybos (LMTLT) finansuojamą Covid19 pandemijos pasekmių mažinimo tyrimų projektą „Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu“ (sut.nr. S-COV-20-2), kurio metu buvo atlikta teorinė mokslinės literatūros šaltinių ir kitų šalių patirties analizė bei kokybinis tyrimas su Lietuvos mokyklų administracijos atstovais, mokytojais, mokiniais ir tėvais apie ugdymo nuotoliniu būdu patirtis.

Tyrimo rezultatuose išskirta: kokybės kriterijai ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu, apibendrintos mokyklų patirtys, išskirti sėkmei įtaką darantys veiksniai, parengtos nuotolinio ugdymo organizavimo rekomendacijos mokykloms.

Su parengtomis rekomendacijomis mokykloms dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu galite susipažinti čia.  Rekomendacijas ŠMSM ir mokyklų steigėjams rasite prie kitų projekto rezultatų

Maloniai kviečiame į projekto rezultatų ir rekomendacijų mokykloms, kaip organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu pristatymo internetinį seminarą gruodžio 16 d., 14 val.

Su seminaro programa galima susipažinti čia. Renginio įrašą galima rasti čia