Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kt. situacijų metu

Projekto tikslas – tyrimais nustačius kokybiško ugdymo nuotoliniu būdu kriterijus ir sėkmę lemiančius veiksnius parengti rekomendacijas ŠMSM, mokykloms, jų dalininkams/steigėjams dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu mokyklose pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu.

Projekto pavadinimas: Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu
Projekto numeris:
P-COV-20-17
Projekto rezultatai skelbiami: https://studyonline.lt/pagalbamokyklai/
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas
Kontaktinis asmuo VDU: Estela Daukšienė estela.dauksiene@vdu.lt
Projekto trukmė: 7 mėnesiai (2020 birželis – 2020 gruodis)
Projekto biudžetas:
69 379 EUR

Projekto rezultatai:

  1. Teorinio ir empirinio tyrimų ataskaita apie sėkmingą ugdymo organizavimą mokykloje nuotoliniu būdu.

2. Rekomendacijos dėl ugdymo nuotoliniu būdu organizavimo pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu. Šį projekto rezultatą sudaro trijų tipų rekomendacijos, kurios parengtos atliktų mokslinių tyrimų pagrindu,  atsižvelgiant į skirtingas atsakomybės sritis (tenkančias ŠMSM, mokyklos steigėjui ar dalininkui, mokyklos administracijai bei  mokytojams) priimant sprendimus ir siekiant pasirengti ir vykdyti ugdymą nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu

2020-12-16 organizuotas sklaidos seminaras projekto rezultatų pristatymui, kurio įrašas pasiekiamas čia  (seminaro programa).

Projektui pasibaigus parengti ir viešai pristatyti projekto rezultatus apibendrinantys pranešimai:

  • Projekto rezultatų pristatymas 2021-01-27 ŠMM Vaizdo konferencijoje mokyklų direktoriams, pavaduotojams „Sinchroninio ir asinchroninio ugdymo kokybės užtikrinimas“: https://youtu.be/5kGXZa2LoUo
  • Projekto rezultatų pristatymas 2021-02-25 Edukacijos forume „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“, renginio įrašas: https://youtu.be/yrIU-hx0Wms
  • Moksliniai straipsniai:
    • Daukšienė, E.; Trepulė, E.; Naujokaitienė, J. (2021). Kokybiško nuotolinio ugdymo link: mokyklų pirmosios išmoktos pamokos COVID-19 pandemijos metu. Pedagogika / Pedagogy, 142(2), 5-23. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. https://doi.org/10.15823/p.2021.142.1
    • Adomaitis, I., Daukšienė, E., Trepulė, E. (2023). Interaction and collaboration in Lithuanian schools during COVID-19 pandemic distance learning. Europeand Journal of Open and Distance E-Learning (EURODL), 25(1), 104-116. https://doi.org/10.2478/eurodl-2023-0008