Giedrė Tamoliūnė

giedre.tamoliune@vdu.lt

Dr. Giedrė Tamoliūnė yra Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorė. Kaip mokslo darbuotoja ji aktyviai dalyvauja Europos ir nacionaliniuose moksliniuose ir taikomuosiuose projektuose, kuriuose nagrinėjami įvairūs technologijomis grindžiamo mokymo ir mokymosi aspektai, pavyzdžiui, „Atviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei“, „Aktyvi klasė“, „DigiProf„, „Skaitmeniniai mikrokredencialai aukštajame moksle“, „OER-Codex“. Jos mokslinių interesų sritys – technologijomis grindžiamas mokymas ir mokymasis aukštajame moksle, mokymasis visą gyvenimą, atvirasis švietimas ir suaugusiųjų švietimas. Ji taip pat yra nuotolinės bakalauro studijų programos „Švietimas ir informacinės technologijos“ komiteto pirmininkė, dėsto paskaitas bakalauro ir magistrantūros studentams apie e. mokymosi technologijas, suaugusiųjų švietimo koncepcijas, atvirojo švietimo politiką, TGM priemones ir sistemas. Pastaruosius kelerius metus ji aktyviai vykdo mokslinius tyrimus, susijusius su skaitmeninio švietimo aktualijomis, tokiomis kaip mokymosi duomenų analizės taikymas skatinant studentų įtrauktį, mikrokredencialų integracija į švietimo įstaigas. Būdama Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Inovatyvių studijų instituto vyresniąja specialiste, Giedrė kuria ir teikia kvalifikacijos tobulinimo renginius tiek VDU dėstytojams, tiek kitų formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų pedagogams.

ORCID