Naujienos iš EDEN2023 konferencijos „Yes we can! – Digital Education for Better Futures”

Birželio 18-20 dienomis, VDU ŠA Inovatyvių studijų instituto tyrėjos prof. dr. Airina Volungevičienė, doc.dr. Elena Trepulė, dr. Estela Daukšienė, dr. Giedrė Tamoliūnė bei VDU ŠA profesorė Genutė Gedvilienė dalyvavo tarptautinėje EDEN konferencijoje „Yes we can! – Digital Education for Better Futures”, vykusioje Dublin City Universitete, Airijoje. Konferencijos metu didelis dėmesys buvo skiriamas diskusijoms apie tai kaip dirbtinio intelekto įrankiai gali padėti ar trukdyti mokymui, mokymuisi ir skaitmeniniam vertinimui. Konferencijos dalyviai dalijosi patirtimi, kaip šie įrankiai jau yra naudojami tiek dėstytojų, tiek ir studentų, tačiau tuo pačiu priminė, jog tam, kad šie įrankiai nekeltų didesnės grėsmės, svarbu nepamiršti tikrosios vertinimo esmės ir tikslo. Kita plačiai diskutuota tema, kuriai buvo skirta nemaža dalis skaitytų pranešimų, buvo mikrokredencialai ir jų vaidmuo žvelgiant iš institucinio, dėstytojo, besimokančiojo ir darbdavio perspektyvų. Įdomu buvo pastebėti, jog vis dar egzistuoja skirtingas mikrokredencialų supratimas, vieniems įvardijant mikrokredencialus kaip nedidelės apimties mokymosi dalykus, kitiems – kaip skaitmeninius kredencialus.

Renginio metu, Švietimo akademijos profesorei dr. Genutei Gedvilienei buvo suteiktas tarptautinį pripažinimą liudijantį EDEN Fellow apdovanojimas.Pastarasis suteikiamas mokslininkams už ilgametį indėlį vykdant tyrimus technologijomis praturtino švietimo srityje bei aktyvų dalinimąsi patirtimi tarptautinėje bendruomenėje. Prof. Genutės Gedvilienės ir ŠA doktoranto Bin Wang straipsnis „Competences for the Application and Promotion of Technology in Vocational Professional Teacher Education: A Case Study of China“ buvo nominuotas tarp aštuonių geriausių konferencijos straipsnių. Taip pat, EDEN Valdybos posėdžio metu buvo patvirtinta dr. Giedrės Tamoliūnės kandidatūra tapti EDEN NAP (Network for Academics and Professionals) Steering Committee nare. Džiaugiamės kolegų pasiekimais ir tarptautiniu pripažinimu.

Konferencijos metu ŠA tyrėjos ne tik sėmėsi žinių bei domėjosi inovatyviomis praktikomis, bet ir pačios dalijosi turima patirtimi. Estela Daukšienė moderavo European Knowledge Building Hub sesiją „Equity and accessibility in Digital Education. Designing Strategies to Produce Equity in Knowledge-Building Activities“. Sesijos metu tyrėjai, mokslininkai ir praktikai dalijosi įžvalgomis ir idėjomis apie nacionalinių ir regioninių asociacijų bei atskirų praktikos bendruomenės narių profesinės veiklos iššūkius, taip pat aptarė iššūkius, kylančius užtikrinant European Knowledge Building veiklų teisingumą Hub’e. Sesijoje patirtimi dalinosi ir Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LieDM) asociacijos prezidentė Margarita Teresevičienė, pristačiusi skaitmenizacijos iššūkius Lietuvos švietimo institucijose. Giedrė Tamoliūnė konferencijoje skaitė pranešimą „Preparing digital micro-credentials for Universities“, kuriame pristatė ISI įgyvendinamą mokslinį-tyriminį projektą „Skaitmeniniai mikrokredencialai aukštajame moksle“ ir jo metu sukurtus rezultatus. Vienas rezultatų buvo išduotas mikrokredencialas iš Moodle aplinkos, ir iš Europos skaitmeninės kredencialų infrastruktūros Europass. Džiaugiamės būdami vieni pirmųjų išdavusių mikrokredencialą Lietuvoje ir galėdami savo patirtimi dalintis su ekspertais iš viso pasaulio.

Projektas „Skaitmeniniai mikrokredencialai aukštajame moksle“ (projekto nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003) bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.

Konferencijos metu skaitytų plenarinių pranešimų įrašus galite peržiūrėti EDEN Youtube paskyroje.

Primename, kad ISI komanda, kartu su kitų institucijų mokslininkais, yra parengusi dėstytojams skirtas atvirai pasiekiamas mokomąsias medžiagas, kurios atliepia naujausias, tarptautinėse konferencijose analizuojamas temas:

Renginio akimirkos: