Kvietimas dalyvauti atviroje konsultacijoje

ECCOE projekto tikslas yra sukurti tarpinstitucinę kreditų ir mokymosi rezultatų pripažinimo sistemą per pasitikėjimą keliančią skaitmeninę technologijomis grįstą akreditaciją. Norint pasiekti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir pasitikėjimą, visos šalys turi aptarti, kaip atviri mokymosi pasiūlymai turėtų būti aprašomi ir pateikiami skaitmeninėje erdvėje, ir kaip turėtų būti patvirtinti mokymosi rezultatai, kad visos mokymąsi pripažįstančios institucijos būtų įsitikinusios apie besimokančiųjų pasiekimus ir kad pati sistema palengvintų ir kokybiškai palaikytų atviras ir lanksčias mokymosi galimybes.

ECCOE projekto metu buvo nustatyti kvalifikacijos aprašo kokybės kriterijų rinkinys ir sukurtas Skaitmeninės akreditacijos modelis (angl. Model of Digital Credential template), kuriame pateikiami svarbiausi duomenys tinkami mokymuisi pripažinti. Šiuo metu ECCOE konsorciumas organizuoja Atvirą viešą konsultaciją, kurios metu siekiama surinkti grįžtamąjį ryšį ir komentarus iš visų suinteresuotų šalių, dalyvaujančių atvirame, internetiniame ir lanksčiame aukštajame moksle. Apklausa vykdoma siekiant įvertinti naujo skaitmeninio pažymėjimo tinkamumą sėkmingam atestavimo procesui ir mokymosi rezultatų pripažinimui.

Kviečiame jus pasvarstyti, kaip turėtų atrodyti nauji skaitmeniniai pažymėjimai Europos aukštojo mokslo srityje ir kiek informacijos apie mokymosi procesą bei skaitmeninį vertinimą turėtų suteikti suinteresuotosios šalys, kad užtikrintų visų dalyvaujančių grupių pasitikėjimu grįstą mokymąsi.

Apsilankykite ECCOE projekto svetainėje ir dalyvaukite atviroje konsultacijose dėl Skaitmeninės akreditacijos modelio (angl. Model of Digital Credential template).

Atvira konsultacija vyksta iki 2021 m. vasario 1 dienos.

Plačiau:

Mikro-kredencialai

Apie projeką:

ECCOE