VOCAL

Erasmus + vocal_logo_v3_500x250
Projekto tikslas – skatinti aukštųjų mokyklų dėstytojų ir profesinių mokyklų mokytojų bendradarbiavimą, rengiant aktyvų mokymąsi nuotoliniu būdu įtraukiant skaitmenines, socialines ir tarpkultūrines kompetencijas.

Projekto pavadinimas: Dėstytojų bendradarbiavimas rengiant turinį aktyviam mokymuisi nuotoliniu būdu (VOCAL)
Projekto Nr.: 2016-1-HU01-KA202-022916
Projekto tinklalapis: http://www.vocalerasmus.eu
Projekto koordinatorius: Budapest University of Technology and Economics – BME
Kontaktinis asmuo VDU: A.Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė  24 mėnesiai (2016 lapkritis – 2018 spalis)

Projekto partneriai:

 • Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Budapest University of Technology and Economics – BME, Vengrija
 • Baden-Würtemberg Cooperative State University Heilbronn – DHBW, Vokietija
 • Universidad de la Iglesia de Deusto – UDEUSTO, Ispanija
 • Ogres Tehnikums – OT, Latvia
 • Lietuvos nuotolinio ir e-mokymosi (LieDM) asociacija, Lietuva

Projekto rezultatai:

 • Mokomoji medžiaga, skirta kokybiškų mokymosi išteklių skaitmenizvimui;
 • Mokomoji medžiaga, skirta mokymosi medžiagos projektavimui ir bendrų veiklų kūrimui įtraukiant skaitmenines, socialines ir tarpkultūrines kompentencijas;
 • Mokomoji medžiaga, skirta tarptautinių ar tarpkultūrinių besimokančiųjų grupių mokymui;
 • IT platformos, skirtos mokymo medžiagos talpinimui, bendrų veiklų organizavimui, medžiagos projektavimui sukūrimas;
 • Šešių atvirų mokomųjų kursų sukūrimas;
 • Vaizdo atsiliepimai apie atvirąsias švietimo praktikas.

Susijusios naujienos:

Mokymai pedagogams gegužės 8-12 dienomis, Kaune

Įvyko mokymų savaitė dėstytojams

Mokymai mokytojams rugsėjo 18-22 dienomis, Heilbrone

Sklaidos renginys “Bendradarbiavimas aktyviam mokymuisi”

ISI specialistai dalyvauja mokymuose Deusto universitete

Mokytojams pristatyta VOCAL projekto metu sukurtos veiklos

Baigiamasis VOCAL projekto partnerių susitikimas Rygoje

Mokomoji medžiaga dėstytojams

 

ReOPEN

logosbeneficaireserasmusright_lt 

Projekto tikslas – sukurti validžias atvirojo mokymosi skaitmenines sistemas, siekiant savaiminio ir neformaliojo atviro mokymosi pripažinimo.

Projekto pavadinimas: ReOPEN: Atvirojo mokymosi pripažinimas
Projekto Nr.: 2016-1-LT01-KA202-023131
Projekto tinklalapis: http://reopen.eu
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas (http://vdu.lt)
Kontaktinis asmuo VDU: A.Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė  24 mėnesiai (2016 lapkritis – 2018 spalis)

Projekto partneriai:

 • Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
 • ONECO CONSULTING SL, Ispanija
 • ESCP Europe Wirtschafthochschule, Vokietija
 • Q21,Vokietija
 • Zagrebo universitetas, University Computing Centre – SRCE, Kroatija
 • European Distance and E-Learning Network (EDEN), Didžioji Britanija/Vengrija

Projekto rezultatai:

Susijusios naujienos:

ReOPEN projekto partnerių susistikimas Kaune

Susipažinkite su atvirojo švietimo pripažinimo iššūkiais

Atvirojo mokymosi pripažinimas (ReOPEN)

OPENPROF

Projekto tikslas – skatinti atvirą tarptautinį profesionalų bendradarbiavimą siekiant ir diegiant inovacijas. Projekto metu dalyvaujančių institucijų darbuotojai bus apmokomi ir skatinami atvirai bendradarbiauti virtualioje erdvėje kuriant inovatyvų mokymosi turinį, panaudojant atvirus švietimo išteklius.

Projekto pavadinimas: OpenPROF: Atviras profesinis bendradarbiavimas
Projekto Nr.: 2014-1-LT01-KA202-000562
Projekto tinklalapis: http://liedm.net/en/projects/openprof
Projekto koordinatorius: Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija, Lietuva (http://liedm.net)
Kontaktinis asmuo VDU: A.Volungevičienė  airina.volungeviciene@liedm.net
Projekto trukmė  24 mėnesių (2014 rugsėjis – 2016 rugpjūtis)

Projekto partneriai:

 • Universidade Aberta (UAb), Portugalija
 • Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas (EDEN), Didžioji Britanija
 • Fondo Formación Euskadi (FFE), Ispanija
 • Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus (Aux), Austrija

OPENPROF projekto tikslas – skatinti atvirą tarptautinį profesionalų bendradarbiavimą siekiant ir diegiant inovacijas. Projekto metu dalyvaujančių institucijų darbuotojai bus apmokomi ir skatinami atvirai bendradarbiauti virtualioje erdvėje kuriant inovatyvų mokymosi turinį, panaudojant atvirus švietimo išteklius.

Projekto metu bus sukurta mokymosi medžiaga kaip atviri švietimo ištekliai gali būti panaudoti institucijose, kokiais įrankiais galima bendrai kurti ir adaptuoti atvirus švietimo išteklius bei kaip pritaikyti mokomąsias programas mokuisi darbo vietoje. Projekto partneriai taip pat kurs ir bendrai dalinsis atvirais švietimo ištekliais, panaudos juo modulių mokymuisi darbo vietoje kūrimui.

OUVM

Erasmus +ou_vm

Projekto tikslas – universitetinių studijų programų pritaikymas virtualiam mobilumui, mokant dėstytojus ir kitus personalo atstovus, kaip parengti atviras, virtualias magistrantūros studijų programas, kaip į jas įtraukti atvirus švietimo išteklius (angl. Open Educational Resources, OER) bei kūrybinių bendrijų (angl. Creative Commons, CC) licencijas.

Projekto pavadinimas: Universitetų atvėrimas virtualiam mobilumui (OUVM)
Projekto Nr. 2014-1-LT01-KA203-000550
Projekto koordinatorius:  Vytauto Didžiojo universitetas
Kontaktinis asmuo VDU: A. Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 24 mėnesiai
Projekto biudžetas: 277 455 €
Projekto svetainė: http://ouvm.vdu.lt/

Projekto partneriai:

 • Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Pavios universitetas, Italija
 • Oviedo universitetas, Ispanija
 • Lioveno universitetas, Belgija
 • Atvirasis Portugalijos universitetas, Portugalija

Numatomi pagrindiniai rezultatai (anglų kalba):

Siekiant skleisti šio projekto rezultatus tikslinėms grupėms (dėstytojams, universitetų administracijos atstovams, politikos kūrėjams, studentams ir mokymosi visą gyvenimą šalininkams) bus organizuoti 4 seminarai (Lietuvoje, Ispanijoje, Italijoje ir Portugalijoje) bei 1 renginys išskirtinai potencialiems virtualios magistrantūros studijų programos studentams.

Projekto metu tai pat organizuotos 3 intensyvios programos dėstytojams.

OEI2

lt_flag_llp_en_20

Pagrindinė projekto misija yra pasiūlyti ir kritiškai įvertinti, validuoti naujus kursų, mokymosi medžiagos ir naujos patirties kūrimo būdus. Projektu siekiama sukurti naują koncepciją s ir ją įgyvendinti, o jos poveikis institucijoms ir dėstytojams bus vertinamas po to, kai jie išbandys naują atvirų idėjų kūrimo būdą.

Projekto pavadinimas: Atviros švietimo idėjos ir inovacijos (OEI2) – link atviros idėjos ir inovacijų pasidalijimo mokymosi ir švietimo tikslams
Projekto Nr. 539990-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-EQMC
Projekto tinklalapis:  http://idea-space.eu/
Projekto koordinatorius: Jyväskylä universitetas, Suomija (https://www.jyu.fi/)
Kontaktinis asmuo VDU: A. Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 27 mėnesiai (2013 m. lapkritis – 2016 m. sausis)
Projekto biudžetas: 533 555 €

Projekto partneriai:

 • Jyvaskyla universitetas (JYU), Suomija
 • ESCP Europos verslo mokykla(ESCP), Vokietija
 • Nacionalinis mokslinių tyrimų centras “Demokritos” (NSCR), Graikija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas (VDU), Lietuva
 • Duale Hochschule Baden Württemberg (DHBW), Vokietija
 • Europos e. mokymosi kokybės fondas (EFQUEL), Belgija

Ubicamp

lt_flag_llp_en_20 ubicamp_logo

Projekto tikslas – atverti virtualaus mobilumo galimybes visoms dalyvaujančioms šalims (mokytojams, studentams ir institucijoms). UBIcamp siūlo visapusišką sprendimą problemoms, kylančioms virtualaus mobilumo metu.

Projekto pavadinimas: UBIcamp: Integruotas virtualaus mobilumo problemų sprendimas
Projekto Nr.: 526843-LLP-1-2012-ES-ERASMUS-ESMO
Projekto tinklalapis: https://ubicamp.uniovi.es
Projekto koordinatorius: University of Oviedo, Ispanija (http://www.uniovi.es)
Kontaktinis asmuo VDU: A.Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė  30 mėnesių (2012 spalis – 2015 kovas)
Projekto biudžetas 438 141 €

Projekto partneriai:

 • University of Southampton (United Kingdom)
 • Vytautas Magnus University (Lithuania)
 • Yasar University (Turkey)
 • Universidad Autónoma de Madrid (Spain)
 • Kaunas University of Technology (Lithuania)

Projekto rezultatai:

 • Parengtos „Virtualaus mobilumo gairės“, kuriose apibrėžiami kokybės kriterijai ir standartai elementams, būtiniems virtualaus mobilumo įgyvendinimui aukštojo mokslo institucijose (organizaciniams, technologiniams, pedagoginiams/didaktiniams, kultūriniams elementams).
 • Sukurti atviri švietimo ištekliai įvairiomis partnerių pasiūlytomis temomis.
 • Integruoti kultūriniai elementai į virtualų mokymosi procesą.
 • Sukurta virtuali aplinka patirčių dalinimuisi.
 • Parengta mokymosi medžiaga ir pravesti mokymai mažiausiai 35 Europos universitetuose, įtraukiant studentus, dėstytojus, Erasmus darbuotojus ir administratorius.
 • Padidintas aukštojo mokslo institucijų informuotumas apie virtualų mobilumą. Suorganizuota keletas seminarų apie virtualaus mobilumo privalumus. Taip pat šiais renginiais buvo siekiama paskatinti institucijas dalyvauti virtualaus mobilumo veiklose.
 • Išbandytos „Virtualaus mobilumo praktinės gairės“, įgyvendinant virtualius Erasmus mainus tarp norinčių dalyvauti universitetų.
 • Paviešinti projekto rezultatai nacionaliniame ir europiniame lygmenyje.

OpenScout

openscoutecontentplus

Projekto tikslas – jo metu siekiama naudoti, tobulinti ir skleisti atvirą švietimo turinį vadybos specialistų rengime, smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse bei tęstiniame rengime, atliekant įgūdžiais grįstą paiešką, telkiant plačias vartotojų ir besimokančiųjų bendruomenes, tiek profesines vartotojų grupes (integraliai panaudojant virtualias mokymosi vadybos sistemas, tiek atvirus Web 2.0 išteklius (naudojant socialinių tinklų platformų integraciją).

Projekto pavadinimas OpenScout: Įgūdžiais grįsta, vartotojų sukurto ir bendruomenių patobulinto, atviro turinio paieška vadybos mokymui
Projekto numeris ECP 2008 EDU 428016
Projekto koordinatorius Jyväskylä universitetas
Kontaktinis asmuo Jan M.Pawlowski, jan.pawlowski@jyu.fi
Kontaktinis asmuo VDU Airina Volungevičienė, airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė 2009 m. rugsėjo 1 d. –  2012 m. rugpjūčio 31 d.

Partneriai:

 • Atviras Nyderlandų universitetas (Nyderlandai)
 • Atviras Jungtinės Karalystės universitetas (JK)
 • SPK PLATO™ / PLATO tinklas (Belgija)
 • IMC Informacijos multimedijos komunikacios AG (Vokietija)
 • Giunti Interactive Labs S.r.l. (Italija)
 • EFMD Europos vadybos vystymo fondas (Belgija)
 • INSEAD (Prancūzija)
 • Sofijos universiteto Technologijų plėtros institutas (Bulgarija)
 • Josef Stefan Institutas – JSI (Slovėnija)
 • Vytauto Didžiojo universitetas – VDU (Lietuva)
 • Gottfried Wilhelm Leibniz Universitetas Hanoveryje / L3S Tyrimų centras (LUH,Vokietija)
 • Hypatia AS (Novergija)
 • Fraunhofer taikomųjų informacinių technologijų institutas (FIT,Vokietija)
 • ESCP-EAP Berlyno Europos ekonomikos aukštoji mokykla Berlin e.V. (ESCP-EAP)
 • Brunelio universiteto informacijos sistemų, kompiuterijos ir matematikos mokykla (JK)
 • Nacionalinis nuotolinio švietimo universitetas  – UNED (Ispanija)
 • Mokslinių tyrimų nacionalinis centras “Demokritos” (Graikija)

Projekto tikslai:

Projektas orientuotas į pilnavertį vartotoju sukurtą ir bendruomeniu patobulintą atvirą turinį, pradedant įgūdžiais gįsta paieška, vartotojų parama patobulinant egzistuojantį, ir generuojant naują turinį.

Didėja švietimo vadybos, o taip pat susieto turinio visuose švietimo segmentuose ir jo pritaikymo skirtinguose švietimo sektoriuose poreikis. Egzistuoja didelė atvirų švietimo išteklių pasiūla vadybos srityje, tačiau šis atviras turinys nėra išnaudojamas verslo sektoriuje, ypač smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse, kur mokymosi visą gyvenimą poreikis yra itin ryškus. Šiame sektoriuje vartotojo įtrauktis švietimo srityje yra labai žema. Daugelyje interneto bendruomenių kuriamas naujas turinys, nauja turinio rengimo programinė įranga. Nors egzistuoja daugybė pradinės medžiagos mokymuisi ir mokymui, tik nedaugelis vartotojų lokalizuoja, patobulina bei adaptuoja pasiekiamą medžiagą.

Taigi OpenScout projekto metu siekiama taikyti tęstinį mokymąsi vadybos srityje. Ši sritis yra idealiai palanki pademonstruoti kaip inovatyviai turinys gali būti naudojamas, per-naudojamas ir tobulinamas, o vėliau dar kartą atrenkamas kituose kontekstuose ir derinamas su kitais turinio tipais.