Minčių žemėlapis

mindMinčių žemėlapis – tai diagrama, kuri naudojama pavaizduoti žodžius, mintis, užduotis ir kitus dalykus, susijusius tarpusavyje arba išsidėsčiusius aplink reikšminį žodį ar mintį. Jis naudojamas kurti, formuoti ir klasifikuoti idėjas bei pateikti jas vizualiai.

Minčių žemėlapis – vaizdinga diagrama, atspindinti semantinius arba kitus ryšius tarp informacijos dalių. Pristatant šiuos ryšius spinduliniu, o ne linijiniu grafiniu būdu, diagrama skatina idėjas svarstyti kolektyve. Šis žemėlapis yra panašus į semantinį tinklą arba kognityvų žemėlapį, bet čia nėra tiek apribojimų naudojamiems ryšiams. Elementai išdėstomi intuityviai pagal sąvokų svarbą ir yra suskirstomi į grupes, šakas ir sritis. Įprastas būdas, pagal kurį formuluojama semantinė informacijos rinkimo struktūra, gali padėti atsiminti turimą informaciją. Žmonės minčių žemėlapius (ar panašias sąvokas) jau seniai naudojo mokantis, kolektyviai aptariant idėjas, atsiminimui, vizualiniam mastymui ir problemų sprendimui.

Norint pridėti į studijų dalyką šią veiklą, įjunkite redagavimo režimą spauskite Pridėti veiklą arba resursą pasirinkite Minčių žemėlapis:

Atsidariusiame lange laukeliuose Minčių žemėlapio pavadinimas* ir Aprašymas įveskite minčių žemėlapio pavadinimą ir aprašymą, kas bus daroma. Norint, kad studentai galėtų kurti minčių žemėlapį, turi būti pažymėta Redaguojamas. Išsaugokite pakeitimus.

redaguojamas

Paspauskite ant minčių žemėlapio pavadinimo ir pateksite į minčių žemėlapio kūrimo, redagavimo režimą. Naujo minčių žemėlapio centre visada būna pagrindinis elementas (Moodle), prie kurio bus prijungiami nauji elementai. Minčių žemėlapio kūrimo meniu punktai:

 1. Išsaugoti pakeitimus;

2. Pridėti naują elementą (naujas elementas visada pridedamas prie centrinio elemento);

3. Šalinti pažymėtą elementą;

4. Keičia pažymėto elemento spalvą (naujas sukuriamas melsvas);

5. Vienas žingsnis atgal;

6. Vienas žingsnis pirmyn;

7. Keičia pažymėto elemento fontų šriftą;

8. Fontų spalva;

9. Layout – žemėlapio elementų lygių rodymas (all -visi lygių elelmentai; 1- pirmas nuo centrinio elemento; 2- du lygiai nuo centrinio; 3,4- trys ar keturi lygiai nuo centrinio elemento);

10. Padidinti/sumažinti žemėlapio langą;

11. Centrinis elementas, esantis žemėlapio centre.

m1a

Esant poreikiui, žemėlapį galima nutempti  į norimą pusę. Paspauskite kairį pelės klavišą ant žemėlapio ir tempkite į norimą pusę.

Pauspauskite + ir prie centrinio elemento susikurs naujas elementas, pažymėkite jį ir neatleidę kairį pelės klavišą tempkite į norimą vietą. Pažymėto elemento pavadinimas būna juodame fone

m5m6

Nauji elementai susikuria prie pažymėto elemento tėvinio elemento. Jei pažymėtas elementas yra tėvinis aukštesnio lygio elementams, tai susikurs prie jo. Pvz.: jei pažymėtas elementas be pavadinimo, kaip paveikslėlyje, tai susikurs prie elemento Antras; jei būtų pažymėtas Antras, tai susikurtų prie jo; jei pažymėtas būtų elementas A ar C, ar Pirmas, tai susikurtų prie Pirmo.

Tėviniai elementai turi dešinėje pusėje (minuso) ženkliukus, kuriuos paspaudus aukštesnio lygio elementai suskleidžiami, o ženklas pasikeičia į + (pliuso).

m4

Moodle (raudonas) yra centrinis/pagrindinis elementas , Pirmas ir Antras elementai yra 1 lygio, o elementai A, B, C – 2 lygio.

Jei esantį elementą, norite (ar reikia) perkelti ir sujungti su kitu elementu, tai pažymėkite norimą perkelti elementą ir neatleidę kairio pelės klavišo tempkite ant elemento prie kurio norite prijungti tempiamą elementą ir nutempę atleiskite pelės klavišą. Nutemptas elementas susijungs su elementu ant kurio užtempėte. Dabar atitemptą elementą pataisykite žemėlapyje, kur norėtumėte, kad jis būtų.