Neformalus švietimas nuotoliniu būdu

Vytauto Didžiojo universitetas teikia neformaliojo švietimo programas nuotoliniu būdu adresu: https://openstudies.vdu.lt

Dokumentai, reglamentuojantys nefromalujį švietimą nuotoliniu būdų Vytauto Didžiojo universitete

 1. Neformaliojo švietimo paslaugų, teikiamų nuotoliniu būdu organizavimo tvarka
 2. Nuotolinio neformaliojo švietimo programų kokybės vertinimo metodika

Dėstytojams

Dėstytojams norintiems teikti neformaliojo švietimo programas nuotoliniu būdu reikia atlikti šiuos žingsnius:

 1. Parengti neformaliojo švietimo dalyko aprašą (parsisiųsti šabloną). Taip pat  turėti:
  1. dėstytojo nuotrauką (fotografuoja MKD)
  2. dalyko pristatomąjį paveikslėlį (suderintą su MKD)
 2. Parengti mokymosi planus
  1. mokymuisi grupėje (parsisiųsti šabloną)
  2. mokymuisi savarankiškai (parsisiųsti šabloną)
 3. Užregistruoti dalyką neformaliojo švietimo programų nuotolinio mokymosi aplinkoje
 4. Parengti dalyką neformaliojo švietimo programų nuotolinio mokymosi aplinkoje (VDU skaidrių šablonas)
 5. Teikti dalyką atestacijai. Tada dalykui priskiriami 2 darbo grupės ekspertai, kurie vertina dalyko pritaikomumą nuotolinėms studijoms užpildydami dalyko vertinimo klausimyną (klausimynas).
 6. Pateikti mokymo(si) datas nurodant:
  1. Mokymų pradžios datą
  2. Mokymų pabaigos datą (arba mokymų trukmę)
  3. Baigiamojo atsiskaitymo datą(-as)
 7. Pateikti mokymų kainą suderintą su fakultetu:
  1. mokymuisi grupėje (1 ECTS – ne daugiau kaip 10 kontaktinių valandų)
  2. mokymuisi savarankiškai (įskaitant 2 kontaktines valandas konsultacijoms)