Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kt. situacijų metu

Projekto tikslas – tyrimais nustačius kokybiško ugdymo nuotoliniu būdu kriterijus ir sėkmę lemiančius veiksnius parengti rekomendacijas ŠMSM, mokykloms, jų dalininkams/steigėjams dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu mokyklose pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu.

Projekto pavadinimas: Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu
Projekto numeris:
P-COV-20-17
Projekto rezultatai skelbiami: http://studyonline.lt/pagalbamokyklai/
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas
Kontaktinis asmuo VDU: Estela Daukšienė estela.dauksiene@vdu.lt
Projekto trukmė: 7 mėnesiai (2020 birželis – 2020 gruodis)
Projekto biudžetas:
69 379 EUR

Projekto rezultatai:

  1. Teorinio ir empirinio tyrimų ataskaita apie sėkmingą ugdymo organizavimą mokykloje nuotoliniu būdu. Teorinės mokslinių šaltinių analizės pagrindu bus išskirti reikalavimai ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu – kokybės kriterijai; empirinio tyrimo pagrindu (vykdomo empirinio tyrimo aprašymas) apibendrinamos mokyklų patirtys, nustatomi sėkmę/nesėkmę lemiantys bei kokybiškam proceso įgyvendinimui būtini veiksniai (pirminiai rezultatai); parengiama tyrimo ataskaita; organizuojamas sklaidos seminaras, kurio forma (nuotolinė ar auditorinė) priklausys nuo esamos situacijos. Projekto metu ataskaita bus parengta; projektui pasibaigus bus parengti pranešimai mokslinėse konferencijose ir bent vienas mokslinis straipsnis, publikuojami 2021-2022 m.
  2. Rekomendacijos dėl ugdymo nuotoliniu būdu organizavimo pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu. Šį projekto rezultatą sudarys trijų tipų rekomendacijos: (1) rekomendacijos mokykloms, (2) rekomendacijos mokyklų steigėjams/ dalininkams, (3) rekomendacijos ŠMSM. Rekomendacijų pagrindas bus atliktų tyrimų rezultatai į kuriuos institucijos turėtų atkreipti dėmesį. Rekomendacijų turinį labai įtakos atlikti moksliniai tyrimai. Jos bus rengiamos atsižvelgiant į skirtingas atsakomybės sritis (tenkančias ŠMSM, mokyklos steigėjui ar dalininkui, mokyklos administracijai, IKT specialistams, mokytojams) priimant sprendimus siekiant pasirengti ir vykdyti ugdymą nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu.