Mokomoji medžiaga „Turinio projektav. virtualiam mobilumui”

Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyvių studijų institutas įgyvendina projektą „Universitetų atvėrimas virtualiam mobilumui”.

Projekto metu numatyta parengti 10 magistro studijų dalykų virtualaus mobilumo mainams bei mokymo medžiagą dėstytojams, nuotolinio mokymo specialistams ir administracijos darbuotojams.

Pirmoji mokomoji medžiaga – „Studijų turinio projektavimas virtualiam mobilumui” – parengta anglų kalba ir pasiekiama atvirai internete adresu http://openstudies.eu/trainingmaterial/vm-curriculum-designing

Mokomoji medžiaga padeda institucijai įsivertinti pasirengimą virtualiam mobilumui, priimti reikalingus sprendimus virtualaus mobilumo procedūroms parengti, taip pat moko dėstytojus, kaip pritaikyti studijų dalykus šiems mainams, kaip užtikrinti studijų dalykų, pritaikytų virtualiam mobilumui, kokybę.