Studentų įtrauktis į studijų procesą

2020 – 2021 metais vykdant studijas nuotoliniu būdu Europos sąjungoje atlikti tyrimai išryškino dvi pagrindines studijų organizavimo problemas:

  • Studentų ir kitų besimokančiųjų įtraukties į studijų procesą iššūkius
  • Mokymosi ir studijavimo pasiekimų ir rezultatų vertinimo iššūkius

Mokslininkų nuomone, akivaizdus ryšys tarp studijų dalyko turinio sprendimų, aktyvaus mokymosi metodų taikymo, akademinių pasiekimų ir besimokančiojo savivertės ir pilnavertės mokymosi aplinkos naudojimo studijų ir mokymosi proceso metu. Visi jie lemia sėkmingą besimokančiojo įtrauktį ir padeda pasiekti geresnių mokymosi rezultatų.

Plačiau apie tai prof. dr. Airinos Volungevičienės pranešimo medžiagoje