Kviečiame dėstytojus rengti dalykus skirtus visuomenei

Universitete atveriama nauja mokymosi paslauga – dalykai visuomenei nuotoliniu būdu. Kviečiame universiteto inovatyviuosius dėstytojus rengti trumpus (iki 5 savaičių trukmės) mokomuosius dalykus pritaikytus nuotoliniam mokymuisi įvairaus amžiaus asmenims. Naujasis atvirų studijų portalas bus pasiekiamas adresu http://mokymai.vdu.lt/.

Apie dalykų pasiūlą

Siūlome rengti trumpus mokomuosius dalykus jau dėstomų universitete studijų dalykų pagrindu t.y. ištraukiant iš studijų dalykų aktualią temą(-as) visuomenei ir pateikiant ją(-as) išsamiai, suprantamai ir patraukliai naujai rengiamame dalyke nuotoliniu būdu. Asmuo baigęs tokio tipo dalyką įgis žinias įrodantį sertifikatą, kuriame bus nurodytos įgytos kompetencijos (atitinkančios mūsų universitete egzistuojantį studijų dalyko rezultatą(-us)).

Dalyko paregnimas

Dėstytojams norintiems teikti neformaliojo švietimo programas/dalykus nuotoliniu būdu reikia atlikti šiuos žingsnius:

 1. Parengti neformaliojo švietimo dalyko aprašą (parsisiųsti šabloną). Taip pat  turėti:
  1. dėstytojo nuotrauką (fotografuoja MKD)
  2. dalyko pristatomąjį paveikslėlį (suderintą su MKD)
  3. dalyko pristatomajį vaizdo filmuką (sukurtą ISI specialistų)
 2. Parengti mokymosi planus
  1. mokymuisi grupėje (parsisiųsti šabloną)
  2. mokymuisi savarankiškai (parsisiųsti šabloną)
 3. Užregistruoti dalyką neformaliojo švietimo programų nuotolinio mokymosi aplinkoje
 4. Parengti dalyką neformaliojo švietimo programų nuotolinio mokymosi aplinkoje (VDU skaidrių šablonas)
 5. Teikti dalyką atestacijai
 6. Pateikti mokymo(si) datas nurodant:
  1. Mokymų pradžios datą
  2. Mokymų pabaigos datą (arba mokymų trukmę)
  3. Baigiamojo atsiskaitymo datą(-as)
 7. Pateikti mokymų kainą suderintą su fakultetu:
  1. mokymuisi grupėje (1 ECTS – ne daugiau kaip 10 kontaktinių valandų)
  2. mokymuisi savarankiškai (įskaitant 2 kontaktines valandas konsultacijoms)

Daugiau informacijos apie dalykų rengimą ir kitus organizacinius klausimus galite sužinote

 • El.paštudanute.pranckute@vdu.lt
 • Telefonu+370 37 327887 (vid. 7116)