LieDM valdybos posėdyje aptarti mikrokredencialai

2022 m. spalio 13 d. organizuotas Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LIieDM) asociacijos Valdybos posėdis, kuriame vienas iš darbotvarkės klausimų buvo trumpų renginių vaizdo konferencijos būdu perspektyvos aptarimas. Pristačius renginių tematikas pasidalinta idėja integruoti projekto Skaitmeniniai mikro kredencialai aukštajame moksle (MIKRO KREDENCIALAI) mikrokredencialų išdavimo procedūras su LieDM asociacijos planuojamais mokymais. Kadangi mikrokredencialas – tai pakankamai naujas fenomenas pagrindinio ugdymo ir profesinėse mokyklose, buvo trumpai pristatyta projekto koncepcija ir esminiai projekto parametrai bei rezultatai.

Pristatymo skaidrės