Universitetų atvėrimas virtualiam mobilumui (EN)

Kursai sukurti OUVM projekto metu. Tai yra virtualiai magistrantūros studijų programai, įgyvendinamai virtualaus mobilumo būdu, parengti kursai naudojant atvirus šveitimo išteklius ir taikant kūrybinių bendrijų licencijas.