Atviri švietimo ištekliai (Virtualiame mobilume) (EN)

Kursas sukurtas VMCOLAB projekto metu ir skirtas aukštojo mokslo institucijų inovacijų ir tarptautiškumo didinimui, išnaudojant IKT ir virtualaus mobilumo (VM) potencialą bei didinant tarptautinių stadijų pasiekiamumą visiems Europos studentams.