VDU pristatytas skaitmeninių mikrokredencialų procesas ir galimybės

Sausio 27 d. vyko susitikimas su VDU nuotolinių studijų dalykų kokybės ekspertinio vertinimo grupės nariais, kuriems buvo pristatytas skaitmeninių mikrokredencialų diegimo procesas nuotolinių studijų aplinkoje VDU SMART | Moodle 4.0. Susitikimo metu, ekspertams buvo pristatyti projekto „Skaitmeniniai mikrokredencialai aukštajame moksle“ (nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003) rėmuose parengtas skaitmeninių mikrokredencialų diegimo procesas bei jų potencialas aukštosioms mokykloms, darbdaviams ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims. Ekspertai diskutavo ne tik apie mikrokredencialų galimybes, bet ir iššūkius, su kuriais gali susidurti aukštosios mokyklos, dėstytojas, ar programų administratoriai, norint įdiegti skaitmeninius mikrokredencialus į atskiras studijų programas ar studijų dalykus. Nepaisant įžvelgiamų iššūkių, diskusijos dalyviai pritarė, kad mikrokredencialų potencialas yra didelis, o universitetui tai yra puiki galimybė besimokantiesiems siūlyti inovatyvius skaitmeninius sprendimus mokymosi pripažinimui.

Nuotolinių ir mišrių studijų kokybės užtikrinimas, atliepiant inovatyvius skaitmeninio švietimo sprendimus, tokius kaip mikrokredencialų diegimas ar mokymosi duomenų analizė mokymuisi gerinti, yra labai svarbūs ir aktualūs klausimai, kurių pristatymams ir aptarimui reikalingi dažnesni susitikimai ir diskusijos, kaip teigė diskusijos dalyviai.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją

Naujausia ISI tyrėjų publikacija atskleidžia mikrokredencialų potencialą skatinti socialines, ekonomines ir aukštojo mokslo inovacijas

2023-ieji metai Inovatyvių studijų instituto tyrėjams prasidėjo puikia žinia – sisteminės literatūros analize paremtas straipsnis „Exploring the potential of micro-credentials: A systematic literature review“ apie mikrokredencialų potencialą skatinti socialines, ekonomines ir aukštojo mokslo inovacijas jau publikuotas tarptautiniame, recenzuojamame, atviros prieigos žurnale Frontiers in Education (Q2)! Tyrimas atliktas ir straipsnis parengtas įgyvendinant mokslinių tyrimų projektą „Skaitmeniniai mikrokredencialai aukštajame moksle“ (projekto nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003).

Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – remiantis integraliu požiūriu, išanalizuoti mikrokredencialų potencialą skatinti socialines, ekonomines ir aukštojo mokslo inovacijas. Nors straipsnyje analizuojami moksliniai straipsniai apima priešpandeminį ir pandemijos laikotarpius (2015-2022), šiuo tyrimu siekta susisteminti kitų tyrėjų rezultatus ir pateikti pagrįstas įžvalgas kaip tolesnė mikrokredencialų plėtra galėtų prisidėti prie tvaraus atsigavimo po COVID-19 pandemijos, skatinant socialines, ekonomines ir aukštojo mokslo inovacijas. Sisteminės literatūros analizės metu gauti rezultatai diskutuojami atsižvelgiant ir į naujausią kitų mokslininkų išsakomą kritiką, kad šis mikrokredencializacijos procesas kelia „moralinę grėsmę” (Ralston, 2021, p. 95) dėl galimybės paspartinti švietimo infliaciją ir komercializaciją.

Kaip rodo tyrimo rezultatai, mikrokredencialų potencialą prisidėti prie tvaraus atsigavimo po pandemijos, galima įžvelgti ir atskleisti per skirtingus aspektus, pavyzdžiui, tarp kitų suteikiamų galimybių, jie suteikia daugiau galimybių asmenims kelti kvalifikaciją, persikvalifikuoti, integruotis į darbo rinką (ekonominis kontekstas), skatina mokymąsi visą gyvenimą, leidžia ilgiau išlikti konkurencingiems darbo rinkoje bei lanksčiau planuotis savo profesinio tobulėjimo kelią (socialinis kontekstas). Taip pat, atlikta analizė atskleidžia, kad aukštosios mokyklos gali būti laikomos tiek teikėjos, tiek inovacijų diegėjos mikrokredencializacijos procese. Svarbu, kad aukštojo mokslo institucijos pripažintų, kad mikrokredencialai yra inovatyvi praktika, reikalaujanti pokyčių ir lankstumo, kuriant kompetencijomis grindžiamas studijų programas bei siekiant atliepti besimokančiųjų poreikius. Taip pat, kaip rodo tyrimo rezultatai, aukštosioms mokykloms reikia glaudžiau bendradarbiauti su darbo rinka, plėsti neformalaus ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo paslaugas bei funkcijas, kurti galimybes kaupti kreditus, reorganizuoti veiklos struktūras, užtikrinti reikiamą infrastruktūrą mikrokredencialų išdavimui ir pan. Tikima, jog mikrokredencialų diegimas aukštojo mokslo institucijose galėtų didinti ir absolventų įsidarbinamumo galimybes.

Gautais rezultatais ir pateikiamomis išvadomis, straipsnis prisideda prie pastaruoju metu ypač sparčiai augančio mikrokredencialų tyrimų lauko, ir suteikia įžvalgų tolimesnių tyrimų vykdymui.

Visą straipsnį galite perskaityti čia.

Straipsnis parengtas ir publikuotas įgyvendinant mokslinių tyrimų projektą „Skaitmeniniai mikrokredencialai aukštajame moksle“ (projekto nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003). Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.

Disco VET projekto rezultatų pristatymo renginys

2023 m. sausio 18 d. Kaune, vyko projekto DISCO VET – Digitaly Signed Credentials and Open Badges in VET and HE  sklaidos renginys skirtas projekto rezultatų pristatymui.  

Renginio metu projekto rezultatai, tokie kaip atvirų ženkliukų displėjus, savarankiško mokymosi atvirų ženkliukų kursas, išmoktų pamokų rinkinys ir DISCOPlayer platformos naudotojo vadovas, buvo pristatyti ir aptarti su dalyvavusiais mokytojais, dėstytojais, aukštojo mokslo, profesinio mokymo ir kitų švietimo įstaigų atstovais. 

Seminare daugiausia dėmesio skirta praktikai, t. y. displėjaus platformos naudojimui, diskusijų klausimams ir pasiūlymams, kaip ją tobulinti. Seminaro dalyviai praktiškai išbandė, kaip susikurti paskyrą DIScoPlayer platformoje, įkelti skaitmeninį ženkliuką ir jį patvirtinti. Renginio metu taip pat buvo pristatytos galimybės, kaip tapti skaitmeninio ženkliuko leidėju. 

Renginio dalyviai išreiškė susidomėjimą naudoti platformą savo ženkliukams saugoti. Dalyviai taip pat mano, kad tokia platforma būtų naudinga jų organizacijoms išduodant skaitmeninius ženkliukus mokiniams. Visi seminaro dalyviai už dalyvavimą seminare gavo skaitmeninį ženkliuką (išduotą DIScoPlayer platformoje). 

Rekomendacijos prieš prasidedant naujam 2023 metų pavasario semestrui

Mieli dėstytojai,

Artėjant naujam 2023 m. pavasario semestrui primename ir rekomenduojame Moodle nuotolinių studijų aplinkoje savo dėstomuose dalykuose prieš kiekvieną semestrą:

 1. Pakeisti Pirmos paskaitos datą bei nurodyti Paskutinės paskaitos datą (nežinant jos nurodyti semestro pabaigos datą – birželio 30 d.).
  Naudotojo vadovas, kaip tai padaryti
 2. Atnaujinti sukurtų užduočių datas. Yra galimybė vienu metu patikrinti ir matyti nustatytas visų veiklų datas – studijų dalyko Valdymo bloke spausti Ataskaitos -> Datos.
  Nustatytos datos veiklose susisieja su Moodle kalendoriumi ir taip padeda studentams matyti artėjančias atsiskaitymų datas jų Moodle kalendoriuose.
 3. Atkreipti dėmesį, ar mokomoji medžiaga yra prieinama (matoma) studentams (pasitikrinti galite įsijungę studento vaidmenį, tai padaryti galite Moodle aplinkoje viršuje dešinėje paspaudę ant savo vardo ir tuomet Perjungti vaidmenį į -> Studentas).
 4. Ištrinti praėjusių semestrų žinutes siųstas besimokantiesiems per diskusijų forumą.
 5. Ištrinti praėjusio semestro studentų testų bandymus (reikalinga jeigu norima testo veikloje pridėti/ištrinti klausimus).
 6. Atkreipkite dėmesį, jog dalykuose būtina atnaujinti MS Teams susitikimų/kambarių nuorodas (ištrinti praėjusio semestro ir sukurti naujas).
 7. Atnaujinti dalyko studijavimo aprašą (studento vadovą).
 8. Peržiūrėti ar įkelta vaizdo medžiaga (vaizdo įrašai, nuorodos ir kita) prieinama studentams.
 9. Atkreipkite dėmesį ar parengtose ir įkeltose skaidrėse nurodyta autorystė.

Jeigu kyla klausimų, kaip atlikti šiuos veiksmus, kviečiame rašyti el. paštu nuotolines@vdu.lt, skambinti tel. +370 37 327887, +370 65991542

Kvietimas į renginį

Kviečiame dalyvauti projekto „DISCO VET – Digitaly Signed Credentials and Open Badges in VET and HE“  sklaidos renginyje, kuris vyks Kaune 2023 m. sausio 18 d.

Renginio tikslas: pateikti išsamų atvirų ženkliukų ir skaitmeniniu būdu pasirašytų sertifikatų išdavimo ir valdymo sprendimą, naudojant projekto metu sukurtas sertifikavimo gaires ir ženkliukų kokybės sistemą. Pristatyti projekto rezultatus, tokius kaip atvirų ženkliukų displėjų, savarankiško mokymosi atvirų ženkliukų kursą, išmoktų pamokų rinkinį bei DIScoPlayer platformos naudotojo vadovą.

Prašome registruotis iki 2023 m. sausio 6d. Registracija čia

(Išsamesnę informaciją atsiųsime užsiregistravusiems dalyviams el. paštu)

Sveikiname su gražiausiomis metų šventėmis

Baigiamoji DIGI – HE konferencija Briuselyje

Europos universitetų asociacija organizuoja projekto DIGI – HE baigiamąją konferenciją Briuselyje, 2023 m. sausio 24 d. Europos sąjungos švietimo politikams ir aukštojo mokslo institucijų atstovams, kurioje diskutuos apie skaitmeniškai praturtinto mokymosi aukštosios mokyklose sėkmės veiksnius, Europos, nacionalinių švietimo politikų ir institucinių strategijų vaidmenį juos įgalinant.

Pranešimą konferencijoje skaitys VDU ISI direktorė prof. Airina Volungevičienė, pristatydama VDU akademinių veiklų skaitmenizacijos patirtį.

Registracija vyksta iki 2023 m. sausio 10 dienos:

https://eua.eu/events/257-digitally-enhanced-learning-and-teaching-in-higher-education-enabling-factors-for-success-digi-he-final-conference.html

Vyko tarptautinė konferencija “Moving Target Digitalisation 2022”

2022 m. gruodžio 1-2 d.d. vyko tarptautinė konferencija “Moving Target Digitalisation 2022” – tai Vokietijos aukštojo mokslo agentūros organizuojamas renginys švietimo skaitmenizacijos iššūkiams aptarti. Renginyje pranešimus skaitė daug kviestinių svečių iš Europos komisijos, Jungtinės karalystės, kitų šalių nacionalinių agentūrų bei ekspertų organizacijų atstovai. ISI direktorė prof. Airina Volungevičienė skaitė pranešimą „Europos skaitmeninio švietimo platforma – žinių kūrimo vieta“ (The European Digital Education Hub – a Place for Knowledge Building).

Pranešimo įrašą galima rasti čia

 

Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų vertinimo posėdžiai

Artimiausias studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms vertinimo posėdis numatomas  2023 m. sausio 26 d. vaizdo konferencijų būdu (MS Teams nuorodą atsiųsime dalyviams prieš posėdį). Kviečiame dėstytojus teikti savo dalykus atestacijai iki sausio 10 d. Studijų padalinių teikimų lauksime el. paštu nuotolines@vdu.lt

Vytauto Didžiojo universitete bent du kartus metuose yra rengiami studijų dalykų, pritaikytų nuotolinėms, mišrioms nuotolinėms studijoms bei virtualiam mobilumui, kokybės vertinimo ir atestavimo posėdžiai. Šių posėdžių metu yra vertinami studijų dalykai, parengti VDU Moodle aplinkoje, dalyvaujant dėstančiam(-tiems) dėstytojui(-ams). Šiuose posėdžiuose atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę mokslinės veiklos lentelėse gauti 20-25 didaktinės veiklos taškus. Pirmą kartą dėstant III lygiui atestuotą dalyką, skaičiuojant dėstytojo krūvį taikomas 1,5 koeficientas. Ekspertų darbo grupė veikia rektoriaus įsakymu nuo 2016 m. gruodžio 9 d. Šiuo metu ją sudaro grupės vadovė doc. dr. A. Volungevičienė ir 44 nariai (darbo grupė).

Atestacijos procedūra:

 • Atestacijai teikiamas katedros vedėjo/programos vadovo vizuotas prašymas (šablonas)
 • Studijų dalykui priskiriami 2 darbo grupės ekspertai, kurie vertina dalyko pritaikomumą nuotolinėms studijoms užpildydami studijų dalyko vertinimo klausimyną  (klausimynas)
 • Posėdžio metu dėstytojas(-i) pristato studijų dalyką, ekspertai teikia grįžtamąjį ryšį. Dėstytojo dalyvavimas posėdyje yra būtinas, kitu atveju dalykas nesvarstomas.
 • Esant studijų dalyko pritaikomumo įvertinimui aukštesniam nei 90% studijų dalykas atestuojamas nuotolinėms studijoms; 50% – 89% gali būti atestuojamas mišrioms nuotolinėms studijoms.

Rekomendacijos dėstytojams prieš egzaminų sesiją

Mieli dėstytojai,

Artėjant 2022 m. rudens semestro egzaminų sesijai primename ir rekomenduojame Moodle nuotolinių studijų aplinkoje savo dėstomuose dalykuose:

 1. Atnaujinti sukurtų atsiskaitomųjų užduočių datas. Yra galimybė vienu metu patikrinti ir matyti nustatytas visų veiklų datas – studijų dalyko Valdymo bloke spausti Ataskaitos -> Datos.
  Nustatytos datos veiklose susisieja su Moodle kalendorium ir taip padeda studentams matyti artėjančias atsiskaitymų datas jų Moodle kalendoriuose.
 2. Atkreipti dėmesį, ar mokomoji medžiaga yra prieinama (matoma) studentams (pasitikrinti galite įsijungę studento vaidmenį, tai padaryti galite Moodle aplinkoje viršuje dešinėje paspaudę ant savo vardo ir tuomet Perjungti vaidmenį į -> Studentas).
 3. Ištrinti praėjusio semestro studentų testų bandymus testų veiklose (reikalinga jeigu norima testo veikloje pridėti/ištrinti klausimus, keisti jų svorius). Paspaudus testo veikloje Bandymai ->Skiltis Ką įtraukti į ataskaitą ->Eilutėje Bandymai pasirenkama visų naudotojų, kurie atlikinėjo testą ->Rodyti ataskaitą -> Pažymimi studentų bandymai-> Po paskutiniu bandymu renkamasi -> Naikinti pasirinktus bandymus.

Jeigu kyla klausimų, kaip atlikti šias rekomendacijas, kviečiame rašyti el. paštu nuotolines@vdu.lt, skambinti tel. +370 37 327887, +370 65991542