Rekomendacijos dėstytojams prieš egzaminų sesiją

Mieli dėstytojai,

Artėjant 2023 m. rudens semestro egzaminų sesijai primename ir rekomenduojame Moodle nuotolinių studijų aplinkoje savo dėstomuose dalykuose:

 1. Atnaujinti sukurtų atsiskaitomųjų užduočių datas. Yra galimybė vienu metu patikrinti ir matyti nustatytas visų veiklų datas – studijų dalyko Valdymo bloke spausti Ataskaitos -> Datos.
  Nustatytos datos veiklose susisieja su Moodle kalendorium ir taip padeda studentams matyti artėjančias atsiskaitymų datas jų Moodle kalendoriuose.
 2. Atkreipti dėmesį, ar mokomoji medžiaga yra prieinama (matoma) studentams (pasitikrinti galite įsijungę studento vaidmenį, tai padaryti galite Moodle aplinkoje viršuje dešinėje paspaudę ant savo vardo ir tuomet Perjungti vaidmenį į -> Studentas).
 3. Ištrinti praėjusio semestro studentų testų bandymus testų veiklose (reikalinga jeigu norima testo veikloje pridėti/ištrinti klausimus, keisti jų svorius). Paspaudus testo veikloje Bandymai ->Skiltis Ką įtraukti į ataskaitą ->Eilutėje Bandymai pasirenkama visų naudotojų, kurie atlikinėjo testą ->Rodyti ataskaitą -> Pažymimi studentų bandymai-> Po paskutiniu bandymu renkamasi -> Naikinti pasirinktus bandymus.

Jeigu kyla klausimų, kaip atlikti šias rekomendacijas, kviečiame rašyti el. paštu nuotolines@vdu.lt, skambinti tel. +370 37 327887, +370 65991542

Konferencija „Skaitmenizavimo iššūkiai Europos švietimo kontekste“

Lapkričio 17 d. Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija  kartu su VDU Švietimo akademija  organizuoja konferenciją “Dirbtinis intelektas ir švietimo ateitis”, kurioje prof. Airina Volungevičienė skaitys pranešimą „Skaitmenizavimo iššūkiai Europos švietimo kontekste“.

Konferencijos tikslas – aptarti sparčią skaitmeninę transformaciją ir generatyvinio dirbtinio intelekto technologijų globalų plitimą. Aptarsime kokia to pridėtinė vertė, pasekmės, kokius iššūkius skaitmenizavimas kelia mokytojams ir kiekvienam iš mūsų. Ieškosime atsakingo ir etiško generatyvinio dirbtinio intelekto (DI) technologijų naudojimo švietimo organizacijose mokant, mokantis ir vertinant perspektyvų, atsakymų į klausimus kokius iššūkius jis kuria, kaip naudoti.

Daugiau apie konferenciją rasite čia

Prof. Airinos Volungevičienės pranešimo skaidres rasite čia 

 

„Skaitmeniniai ištekliai“ ir „Atvejo analizės dizainas“ buvo pristatyti tarptautiniame sklaidos renginyje

oer-codex110x83

 

 

 

 

OER-Codex projekto metu sukurti kursai „Skaitmeniniai ištekliai“ irAtvejo analizės dizainasbuvo pristatyti tarptautiniame sklaidos renginyje 

2023 m. lapkričio 9 d. Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklo (EDEN) EODLW2023 organizuotuose nuotolinio mokymosi savaitės renginiuose  buvo surengtas tarptautinis virtualus renginys angl. „Open Educational Resources (OER) for Collaborative Online & Distance Education and eXchange“. 

Viena iš renginio sesijų surengta pagal „Erasmus+“ projektą „OER-Codex“ sąrankoje buvo siekiama pristatyti tarptautinį bendradarbiavimą, kuris vykdomas nuotoliniu būdu. Renginio metu buvo siekiama pristatyti COIL konceptualų pagrindą, pateikti rekomendacijas dėl COIL projektų organizavimo ir valdymo, paaiškinti, kodėl mokytojai turėtų taikyti COIL projektus savo mokymo ir mokymosi veikloje, ir parodyti, kaip sukurti bemdradarbiaujant nuotoliniu būdu kursus, kuriuose naudojami skaitmeniniai ištekliai. Renginio dalyviai buvo supažindinti su OER-Codex projekto vykdymo metu parengtais kursais, mokymo medžiaga  „Skaitmeniniai ištekliai“ ir „Atvejo analizės projektavimas„. 

Siekiant informuoti dalyvius apie galimybę tobulinti savo kompetencijas bendradarbiaujant ir kuriant OER nuotoliniu būdu, toliau renginio metu buvo pristatyta virtuali mokymosi aplinka, sertifikatų tipai ir mikrokrdencialai. 

Renginį organizavo Vytauto Didžiojo universiteto komanda, kuri kartu su partneriais iš Drezdeno TU (Vokietija), KREMS (Austrija) ir EMUNI (Slovėnija) įgyvendina projektą „OER-Codex“. 

Renginio įrašą galite rasti čia  

Sužinokite daugiau apie projektą – https://www.oer-codex.eu/  

EDEN 2023 Europos nuotolinio mokymosi savaitė

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas (EDEN) organizuoja Europos nuotolinio mokymo savaitę. Virtualūs renginiai vyks lapkričio 6-10 dienomis. Šios savaitės metu bus aptartos atvirojo ir nuotolinio mokymosi aktualijos.

Kiekvieną savaitės dieną organizuojamos kelios pranešimų sesijos ir diskusijos nuotolinio mokymosi temomis. Diskusijų metu bus diskutuojama ir aptariami gerosios praktikos pavyzdžiai ypač daug dėmesio bus skiriama tokiems klausimas, kaip pagerinti švietimo kokybę, kas yra mikrokredencialai švietime.

Daugiau informacijos apie EDEN Europos nuotolinio mokymosi savaitės renginius, tikslų sesijų laiką bei kiekvienos dienos moderatorius ir pranešėjus rasite EDEN tinklo svetainėje.

Dalyvavimas renginyje yra nemokamas. Kviečiame registruotis ir aktyviai dalyvauti.

DIGI-PROF projekto partnerių susitikimas

Spalio 11 – 12 d.  Badeno-Viurtembergo valstybiniame universitete Heilbrone (Vokietija) vyko tarptautinis Digi-Prof partnerių susitikimas.

Susitikimo metu pristatytos ir aptartos parengtos gairės aukštojo mokslo institucijoms, kaip įgyvendinti skaidrų mokymosi pasiekimų vertinimą organizuojant mokymąsi nuotoliniu arba mišriuoju būdu siekiant mikrokredencializacijos. Taip pat aptarta pažanga kuriant 10 dalykų skirtų virtualiam ir mišriam nuotoliniam institucijų bendradarbiavimui.

Primename, jog Digi-Prof projekte sukurta mokomoji medžiaga aukštųjų mokyklų dėstytojams prieinama šešiomis kalbomis (lietuvių, anglų, vokiečių, katalonų, portugalų bei lenkų):

 1. Vertinimo strategijos planavimas ir rengimas nuotolinėms studijoms
 2. Besimokančiųjų stebėsena, parama ir įtrauktis mokymosi duomenų analizės pagrindu
 3. Skaitmeninių mikrokredencialų išdavimas siekiant užtikrinti skaidrų vertinimą bei mokymosi rezultatų pripažinimą

Mokomoji medžiaga atvirai prieinama projekto tinklapyje.

OER-Codex projekto susitikimas VDU Vilniuje

2023 m. rugsėjo 22 d. Vytauto Didžiojo universitete Vilniuje įvyko tarptautinis projekto OER-Codex partnerių susitikimas. Partnerių susitikimo tikslas – apžvelgti projekto pažangą, daugiausia dėmesio skiriant 1 klasterio „Atvirieji švietimo ištekliai mokymuisi bendradarbiaujant“ turinio kūrimo ir pilotavimo eigai. Projekto komanda išsamiai aptarė kursų pilotavimo procesą ir suplanavo terminus, siekiant užtikrinti savalaikį rezultatų pateikimą.

Projekto partneriai:

 1. Technische Universitat Dresden, Vokietija
 2. Evro-sredozemska univerza, Slovėnija
 3. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 4. IMC Fachhochschule Krems, Austrija

Susitikimas suteikė puikią galimybę skatinti projekto partnerių bendradarbiavimą ir keitimąsi idėjomis bei stiprinti partnerystę, orientuotą į projekto kokybę.

Projekto tikslas yra sukurti AŠI dalykų modulius aukštųjų mokyklų dėstytojams, paremtus skaitmeniniais nuotolinio bendradarbiavimo metodais mišriame mokymosi kontekste, siekiant padidinti aukštojo mokslo institucijų pajėgumus ir pasirengimą veiksmingai įgyvendinti pokyčius skaitmeninio švietimo srityje.

Daugiau informacijos apie OER-Codex projektą rasite projekto interneto svetainėje arba kreipkitės į projekto tyrėją Giedrę Tamoliūnę (giedre.tamoliune@vdu.lt).

Išduoti VDU skaitmeniniai mikrokredencialai pristatyti Europai

Rugsėjo 12 dieną vyko nuotolinis angl. „Issuing Digital Micro-Credentials by using European Standards and Services“ seminaras kuriame, kartu su Europos komisijos atstovais, Europass sistemos kūrėjai ir VDU tyrėjos dr. Elena Trepulė ir dr. Estela Daukšienė pristatė, kaip Europass sistemoje mikrokredencialai yra sukuriami ir išduodami visiems ES piliečiams, kokia yra pridėtinė tokio skaitmeninio mikrokredencialo vertė ir kaip jis susijęs su skaitmeninio vertinimo sistemomis.

Seminaro metu VDU tyrėjos pristatė, kaip skaitmeninė inovacija, mokrokredencialas buvo išduodamas VDU studentams. Taip pat, kokie yra gauti rezultatai ir įgyvendintos veiklos projekte Skaitmeniniai mikrokredencialai aukštajame moksle (MIKROKREDENCIALAI)

Pristatymo skaidrės 

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.

Testuojant inovaciją VDU studentams išduoti pirmieji skaitmeniniai mikrokredencialai

 

 

 

 

Pastaruoju metu mikrokredencialai kelia didžiulį švietimo praktikų ir tyrėjų susidomėjimą, nes jie atlieka svarbų vaidmenį socialiniame, ekonominiame ir aukštojo mokslo sektoriuose. Nors dėl baigtinio mikrokredencialo apibrėžimo Europoje tebevyksta diskusijos, šio projekto rėmuose mikrokredencialai suvokiami kaip skaitmeninis mokymosi rezultato įrodymas, kurį besimokantysis įgijo trumpalaikės skaitmeninės mokymosi patirties metu ir buvo vertinamas remiantis skaidriais ir aiškiai apibrėžtais vertinimo kriterijais (Europinio požiūrio į mikrokredencialus konsultantų grupė, 2020), ir tuo pačiu, nėra pripažįstami kaip atskiros formaliojo švietimo kvalifikacijos (EBPO). Paprastai mikrokredencialas teikiamas  už įgijimą specifinių žinių, gebėjimų ar kompetencijų, aktualių visuomenės, asmeniniams, kultūriniams ar darbo rinkos poreikiams. Mikrokredencialo savininkas pats besimokantysis (ne institucija), juo besimokantysis gali dalintis, keisti jo laikymo vietą, gali naudoti atskirai ar kombinuoti su kitais mikrokredencialais. Tokiu būdu, mikrokredencialais atitinkamai siekiama ne pakeisti tradicinį požiūrį į aukštąjį mokslą, bet įdiegti naujovišką požiūrį į profesinį tobulėjimą, ankstesnio mokymosi pripažinimą ir vertinimą, suteikiant mokymosi pasiekimams daugiau skaidrumo ir prieinamumo darbdaviams ir kitoms suinteresuotoms grupėms. Rugpjūčio 31 d. baigiamas įgyvendinti projektas „Skaitmeniniai mikrokredencialai aukštajame moksle” (MIKROKREDENCIALAI), nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003, laimėjęs Lietuvos mokslų tarybos (LMT) finansavimą tikslinių mokslinių tyrimų sumanios specializacijos srityje. Projektą įgyvendino VDU Inovatyvių tyrimų instituto (Švietimo akademija) mokslinių tyrimų grupė, kuriai vadovauja mokslinio tyrimo vadovė doc. dr. Elena Trepulė.

Projekto metu siekta pagrįsti ir įdiegti skaitmeninių mikrokredencialų  teikimo procesą aukštajame moksle, tokiu būdu prisidedant prie socialinių, ekonominių, aukštojo mokslo, bei edukologijos mokslo naujovių, taip pat tvaraus atsigavimo po Covid-19 pandemijos. Kaip rodo atliktas mokslinis tyrimas, mikrokredencialų, kaip inovacijos aukštojo mokslo srityje, poreikis ir toliau sparčiai auga, todėl aukštojo mokslo institucijos, mikrokredencialų išdavimo procese, turėtų dalyvauti ir kaip teikėjos, ir kaip inovacijų diegėjos.

Sisteminė literatūros analizė leido atskleisti mikrokredencialų potencialą įgalinti socialines, ekonomines ir aukštojo mokslo inovacijas bei indėlį tvariam atsigavimui po Covid-19 pandemijos. Šios analizės pagrindu publikuotame straipsnyje „Exploring the potential of micro-credentials: A systematic literature review“ (Tamoliune et al., 2023) potencialas atskleistas per 10 sričių, tarp kurių yra persikvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas (ekonominis kontekstas), mokymasis visą gyvenimą (socialinis kontekstas) ir integracija į mokymosi turinį (aukštojo mokslo kontekstas). Nepaisant to, kad tyrimo rodo, jog mikrokredencialai suteikia daug galimybių, straipsnyje atkreipiamas dėmesys ir į jų keliamas grėsmes dėl galimo švietimo infliacijos ir komercializacijos paspartinimo.

Siekiant aukštojo mokslo institucijai pasirengti mikrokredencialų, leidžiančių pripažinti įgūdžius, žinias ar patirtį tam tikrose srityje, išdavimui, yra svarbu išsiaiškinti kaip aukštosios mokyklos turėtų generuoti, sinchronizuoti ir perduoti metaduomenis, esančius skirtingose vidinėse ir išorinėse informacinėse sistemose. Besimokančiajam, kaip ir darbdaviui, yra svarbu šiuos metaduomenis gauti lengvai atpažįstama forma. Tam, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir sklandų mikrokredencialų diegimo procesą, pirmiausia, buvo parengta mikrokredencialo diegimo proceso turinio ir techninė specifikacija, kurioje aprašyti esminiai reikalavimai metaduomenų perdavimui ir sinchronizacijai tarp atvirųjų studijų aplinkos, dalyko aprašo ir paties mikrokredencialo. Su 2-os veiklos rezultatų apibendrinimu galite susipažinti čia.

Remiantis parengta specifikacija, buvo sukurtas skaitmeninio mikrokredencialo prototipas su papildoma informacija ir metaduomenų laukais apie besimokantįjį, jo atliktas užduotis, pasiektus mokymosi rezultatus, įgytas kompetencijas, gautus įverčius ir kt. Taip pat, surastas geriausias metaduomenų atvaizdavimo sprendimas, kuriant skirtingus mikrokredencialų šablonus/prototipus lietuvių ir anglų kalbomis, tiek virtualioje mokymosi aplinkoje, tiek ir pačiame skaitmeniniame mikrokredenciale. Plačiau apie 3-ios veiklos rezultatus galite skaitykite čia.

Projekto tyrėjų komanda ne tik aprašė mikrokredencialo diegimui būtinus reikalavimus ir sukūrė skaitmeninio mikrokredencialo prototipą, bet ir parengė VDU SMART Moodle aplinką, kurioje išduodami skaitmeniniai mikrokredencialai. Greta to, jie vieni pirmųjų Europoje išdavė Europass skaitmeninius mikrokredencialus Švietimo akademijos studentams, tokiu būdu užtikrindami, kad VDU SMART Moodle ir Europass skaitmeniniai sertifikatai dera formatu ir metaduomenų failu. Skaitmeninių mikrokredencialų išdavimo procesas yra detaliai aprašomas Skaitmeninių mikrokredencialų išdavimo proceso išbandymo protokole, su kurio pagrindinėmis įžvalgomis galėsite susipažinti artimiausiu metu ISI tinklapyje.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.

Rekomendacijos prieš prasidedant naujam 2023 metų rudens semestrui

Mieli dėstytojai,

Artėjant naujam 2023 m. rudens semestrui primename ir rekomenduojame Moodle nuotolinių studijų aplinkoje savo dėstomuose dalykuose prieš kiekvieną semestrą:

 1. Pakeisti Pirmos paskaitos datą bei nurodyti Paskutinės paskaitos datą (nežinant jos nurodyti semestro pabaigos datą – sausio 31 d.).
  Naudotojo vadovas, kaip tai padaryti
 2. Atnaujinti sukurtų užduočių datas. Yra galimybė vienu metu patikrinti ir matyti nustatytas visų veiklų datas – studijų dalyko Valdymo bloke spausti Ataskaitos -> Datos.
  Nustatytos datos veiklose susisieja su Moodle kalendoriumi ir taip padeda studentams matyti artėjančias atsiskaitymų datas jų Moodle kalendoriuose.
 3. Atkreipti dėmesį, ar mokomoji medžiaga yra prieinama (matoma) studentams (pasitikrinti galite įsijungę studento vaidmenį, tai padaryti galite Moodle aplinkoje viršuje dešinėje paspaudę ant savo vardo ir tuomet Perjungti vaidmenį į -> Studentas).
 4. Ištrinti praėjusių semestrų žinutes siųstas besimokantiesiems per diskusijų forumą.
 5. Ištrinti praėjusio semestro studentų testų bandymus (reikalinga jeigu norima testo veikloje pridėti/ištrinti klausimus).
 6. Atkreipkite dėmesį, jog dalykuose būtina atnaujinti MS Teams susitikimų/kambarių nuorodas (ištrinti praėjusio semestro ir sukurti naujas).
 7. Atnaujinti dalyko studijavimo aprašą (studento vadovą).
 8. Peržiūrėti ar įkelta vaizdo medžiaga (vaizdo įrašai, nuorodos ir kita) prieinama studentams.
 9. Atkreipkite dėmesį ar parengtose ir įkeltose skaidrėse nurodyta autorystė.

Jeigu kyla klausimų, kaip atlikti šiuos veiksmus, kviečiame rašyti el. paštu nuotolines@vdu.lt, skambinti tel. +370 37 327887, +370 65991542

Naujienos iš EDEN2023 konferencijos „Yes we can! – Digital Education for Better Futures”

Birželio 18-20 dienomis, VDU ŠA Inovatyvių studijų instituto tyrėjos prof. dr. Airina Volungevičienė, doc.dr. Elena Trepulė, dr. Estela Daukšienė, dr. Giedrė Tamoliūnė bei VDU ŠA profesorė Genutė Gedvilienė dalyvavo tarptautinėje EDEN konferencijoje „Yes we can! – Digital Education for Better Futures”, vykusioje Dublin City Universitete, Airijoje. Konferencijos metu didelis dėmesys buvo skiriamas diskusijoms apie tai kaip dirbtinio intelekto įrankiai gali padėti ar trukdyti mokymui, mokymuisi ir skaitmeniniam vertinimui. Konferencijos dalyviai dalijosi patirtimi, kaip šie įrankiai jau yra naudojami tiek dėstytojų, tiek ir studentų, tačiau tuo pačiu priminė, jog tam, kad šie įrankiai nekeltų didesnės grėsmės, svarbu nepamiršti tikrosios vertinimo esmės ir tikslo. Kita plačiai diskutuota tema, kuriai buvo skirta nemaža dalis skaitytų pranešimų, buvo mikrokredencialai ir jų vaidmuo žvelgiant iš institucinio, dėstytojo, besimokančiojo ir darbdavio perspektyvų. Įdomu buvo pastebėti, jog vis dar egzistuoja skirtingas mikrokredencialų supratimas, vieniems įvardijant mikrokredencialus kaip nedidelės apimties mokymosi dalykus, kitiems – kaip skaitmeninius kredencialus.

Renginio metu, Švietimo akademijos profesorei dr. Genutei Gedvilienei buvo suteiktas tarptautinį pripažinimą liudijantį EDEN Fellow apdovanojimas.Pastarasis suteikiamas mokslininkams už ilgametį indėlį vykdant tyrimus technologijomis praturtino švietimo srityje bei aktyvų dalinimąsi patirtimi tarptautinėje bendruomenėje. Prof. Genutės Gedvilienės ir ŠA doktoranto Bin Wang straipsnis „Competences for the Application and Promotion of Technology in Vocational Professional Teacher Education: A Case Study of China“ buvo nominuotas tarp aštuonių geriausių konferencijos straipsnių. Taip pat, EDEN Valdybos posėdžio metu buvo patvirtinta dr. Giedrės Tamoliūnės kandidatūra tapti EDEN NAP (Network for Academics and Professionals) Steering Committee nare. Džiaugiamės kolegų pasiekimais ir tarptautiniu pripažinimu.

Konferencijos metu ŠA tyrėjos ne tik sėmėsi žinių bei domėjosi inovatyviomis praktikomis, bet ir pačios dalijosi turima patirtimi. Estela Daukšienė moderavo European Knowledge Building Hub sesiją „Equity and accessibility in Digital Education. Designing Strategies to Produce Equity in Knowledge-Building Activities“. Sesijos metu tyrėjai, mokslininkai ir praktikai dalijosi įžvalgomis ir idėjomis apie nacionalinių ir regioninių asociacijų bei atskirų praktikos bendruomenės narių profesinės veiklos iššūkius, taip pat aptarė iššūkius, kylančius užtikrinant European Knowledge Building veiklų teisingumą Hub’e. Sesijoje patirtimi dalinosi ir Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LieDM) asociacijos prezidentė Margarita Teresevičienė, pristačiusi skaitmenizacijos iššūkius Lietuvos švietimo institucijose. Giedrė Tamoliūnė konferencijoje skaitė pranešimą „Preparing digital micro-credentials for Universities“, kuriame pristatė ISI įgyvendinamą mokslinį-tyriminį projektą „Skaitmeniniai mikrokredencialai aukštajame moksle“ ir jo metu sukurtus rezultatus. Vienas rezultatų buvo išduotas mikrokredencialas iš Moodle aplinkos, ir iš Europos skaitmeninės kredencialų infrastruktūros Europass. Džiaugiamės būdami vieni pirmųjų išdavusių mikrokredencialą Lietuvoje ir galėdami savo patirtimi dalintis su ekspertais iš viso pasaulio.

Projektas „Skaitmeniniai mikrokredencialai aukštajame moksle“ (projekto nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003) bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0003) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.

Konferencijos metu skaitytų plenarinių pranešimų įrašus galite peržiūrėti EDEN Youtube paskyroje.

Primename, kad ISI komanda, kartu su kitų institucijų mokslininkais, yra parengusi dėstytojams skirtas atvirai pasiekiamas mokomąsias medžiagas, kurios atliepia naujausias, tarptautinėse konferencijose analizuojamas temas:

Renginio akimirkos: