Nemokamas seminaras „Mikrokredencialų kilmė, prasmė ir potencialas“

VDU su LieDM asociacija ir LSŠA 2021 m. lapkričio 18d. organizuoja vebinarą „Mikrokredencialų kilmė, prasmė ir potencialas“ (Detali seminaro darbotvarkė). Pradžia 14val. (nuoroda prisijungimui MsTeams). Darbotvarkėje:

 • Mikrokredencialai – tai nauja tyrimų ir aukštojo mokslo studijų kryptisMicroHE, ECCOE, Microbal ir kitos iniciatyvos. Prof. dr. Airina Volungevičienė, VDU.
 • Europass – nauja skaitmeninė infrastruktūra ES. Akvilė Girdzijauskaitė, ŠMPF.
 • Atvirojo nuotolinio mokymosi vertinimo ir pripažinimo gairės. Ieškant dermės su nacionaline ir Europos kvalifikacijų sistema. Dr. Estela Daukšienė, VDU.
 • Mikrokredencialai – socialinė, ekonominė ir aukštojo mokslo inovacija. Kaip ja pasinaudoti tvariam švietimui plėtoti? Naujo tyrimų projekto pristatymas. Doc. dr. Elena Trepulė, VDU.

Diskusiją su dalyviais moderuoja VDU profesorė, LieDM asociacijos valdybos pirmininkė Airina Volungevičienė.

EDEN 2021 Europos nuotolinio mokymosi savaitė

Jau šeštą kartą Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas (EDEN) organizuoja Europos nuotolinio mokymo savaitę. Virtualūs renginiai vyks lapkričio 3-11 dienomis. Šios savaitės metu bus aptartos atvirojo ir nuotolinio mokymosi aktualijos.

Taip pat, ši savaitė bus tinkamas metas apmąstyti išmoktas pamokas COVID-19 pandemijos laikotarpiu ir aptarti, kaip turėtų atrodyti mokymas post-pandeminiu laikotarpiu. Kiekvieną savaitės dieną organizuojamos kelios pranešimų sesijos ir diskusijos nuotolinio mokymosi temomis.

Daugiau informacijos apie EDEN Europos nuotolinio mokymosi savaitės renginius, tikslų sesijų laiką bei kiekvienos dienos moderatorius ir pranešėjus rasite EDEN tinklo svetainėje.

Dalyvavimas renginyje yra nemokamas. Kviečiame registruotis ir aktyviai dalyvauti.

VDU dirbo Rektoriaus įsakymu sudaryta skaitmenizavimo strategijos ekspertų darbo grupė

2020 m. rugsėjo mėnesį, praėjus pirmajam pandemijos pusmečiui, kai visos universiteto akademinės veiklos vyko skaitmeninėje aplinkoje, VDU Rektoriaus įsakymu buvo sudaryta Universiteto akademinių veiklų skaitmenizavimo strategijos ekspertų darbo grupė. Šios grupės tikslas – savianalizės būdu, įvertinti akademiniuose padaliniuose kylančius iššūkius ir gerąsias patirtis skaitmenizuojant studijų turinį, mokymo ir mokymosi veiklas, pasitelkiant mokymosi duomenų analizės įrankius studijavimo progreso stebėsenai ir gerinimui, įvertinant universitete dėstytojams teikiamą pagalbą, skaitmenines priemones ir pasiūlyti rekomendacijas universiteto akademinių veiklų skaitmenizavimo gerinimui bei strategines šių veiklų skaitmenizavimo kryptis.

Pagal savianalizės kryptis darbo grupės pogrupiai išsirinkto temų koordinatorius: prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė, doc. dr. Laima Anglickienė, prof. dr. Margarita Teresevičienė, Konstantinas Kurževas, Aistė Žemaitytė. Darbo grupės vadovė – VDU  Švietimo akademijos Inovatyvių studijų instituto direktorė prof. dr. Airina Volungevičienė.

Tematinės savianalizės grupės atliko SSGG analizę, taip pat sistemiškai peržiūrėjo gautus rezultatus pagal skaitmeniškai kompetentingos organizacijos modelį ir parengė siūlymus universiteto strateginiams siekiams. Studijų padalinių atstovai dalyvaudami veikloje lygiagrečiai ėmėsi iniciatyvos skaitmenizuodami studijų dalykus formalioms ir neformalioms studijoms, taip pat tarptautiniam bendradarbiavimui universitetų virtualaus mobilumo, mikro-kredencialų ir kitoms technologijų pagrindimu diegiamoms inovacijoms.

Šios darbo grupės veikla tęsiasi, tarpiniai darbo grupės rezultatai bus pristatyti tarptautiniame EUA seminare (trumpai darbo grupės nariai juos anonsuoja šiame vaizdo įraše čia) ir taip pat EUA diskusijose Tematinėse grupėse (Thematic Peer Groups).

EDEN seminaras „Kaip vertinti ar nevertinti: post-pandeminės eros klausimas“

Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas (EDEN) vykdo internetinių seminarų ciklą tema „Laikas veikti formuojant aukštąjį švietimą 4.0“ (Time for Action in Shaping HE 4.0).

Kviečiame registruotis ir dalyvauti viename iš internetinių seminarų, spalio 11 dieną, šių dienų aktualia tema „Kaip vertinti ar nevertinti: post-pandeminės eros klausimas“.

Pandemijos laikotarpis atnešė daug išbandymų į švietimo sistemą, vieni iš iškilusių klausimų buvo, kaip vertinti besimokančiuosius, kai akivaizdūs susitikimai yra ribojami. Kitas aktualus klausimas pandemijos laikotarpiu, kaip užtikrinti vertinimo kokybę. Spalio 11 dieną internetinio seminaro metu bus nagrinėjami apibendrinamojo vertinimo metodai. Taip pat bus pristatoma ir diskutuojama, kaip fizinį vertinimą pakeisti nuotoliniu technologijos patobulintu vertinimu.

Kviečiame registruotis ir dalyvauti, registruotis galima čia.

Daugiau informacijos apie seminarą galite rasti čia.

VDU EUA organizuojamame seminare “Aukšto lygio skaitmeninio švietimo ekosistemos kūrimas: strategija ir organizacinė kultūra”

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorė dr. Airina Volungevičienė, kartu su VDU skaitmeninimo komiteto pogrupio pirmininke profesore dr. Rūta Petrauskaite, dalyvauja EUA organizuojamame seminare „Aukšto lygio skaitmeninio švietimo ekosistemos kūrimas: strategija ir organizacinė kultūra “, kuris yra DIGI-HE projekto dalis.

Seminaras vyks spalio 19 d. nuo 15.00 iki 18.00 val. (EEST).

Tai pirmoji trijų dalių seminarų ciklo dalis, kurios tikslas – ištirti, kaip aukštosios mokyklos gali pagerinti skaitmeninį mokymąsi ir mokymą, atlikdamos savirefleksiją. Šiame pirmajame seminare bus nagrinėjamas strategijos ir organizacinės kultūros vaidmuo, kuriant aukšto lygio skaitmeninio švietimo ekosistemą. Tuo tarpu vėlesniuose seminaruose daugiausia dėmesio bus skiriama mokymo programos ir tarptautiškumo klausimams.

Seminaras vyks virtualioje erdvėje. Dalyvavimas nemokamas, tačiau būtina registracija, kuri vyks iki spalio 5d.

Iš dalyvių tikimasi aktyvaus dalyvavimo diskusijose. Dalyvių skaičius ribotas – iš viso dalyviams 30 vietų. Dalyvauti seminare gali tik du žmonės iš tos pačios institucijos/organizacijos.

Norėdami užsiregistruoti į renginį, spauskite šią nuorodą.

Norėdami sužinoti daugiau apie seminarą – spauskite čia.

Norėdami susipažinti su seminaro programa – spauskite čia.

Kviečiame peržiūrėti seminaro įrašą 

EdDiCo: švietėjų poreikių ir lūkesčių skaitmeninių kompetencijų srityje suderinimo sprendimai

Rugpjūčio 24 d. Klaipėdoje vyko projekto EdDiCo (Supporting the Development of the Digital Competences of Educators, sut. Nr. 2019-1-DE01-KA203-005070) sklaidos renginys.

Renginyje buvo pristatytas projektas EdDiCo, projekto siekiami tikslai bei jau pasiekti rezultatai. Darbo grupėje aptartos projekto veiklų perspektyvos ir išdiskutuotos tobulinimo galimybės vykdant projektą arba užtikrinant projekto idėjos tęstinumą rengiant kitus projektus. Atskira seminaro tema buvo pasirinkta pristatyti dvi naujas programas Skaitmeniškai kompetentingas dėstytojas bei Skaitmeniškai kompetentingas mokytojas, Virtuali didaktinė laboratorija. Po programų pristatymo vyko diskusija, siekiant rasti bendrumų tarp projekto EdDiCo įgyvendinimo bei programų praktinio pritaikymo.

Renginyje dalyvavo savivaldybių politikai ir švietimo padalinių vadovai, aukštųjų mokyklų atstovai, mokslininkai edukologai, asociacijų, profesinių sąjungų ir kitų socialinių partnerių atstovai, Seimo nariai, Vyriausybės atstovai.

Programų skaitmeniškai kompetentingas mokytojas ir skaitmeniškai kompetentingas dėstytojas pristatymas

Švietėjo skaitmeninių kompetencijų išsamus sąrašas

Skaitmeninių kompetencijų tobulinimo modelis

Projekto EdDiCo pristatymas Supporting the Development of the Digital Competences of Educators

 

Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų vertinimo posėdžiai

2021 m. rudens semestre studijų dalykų pritaikomumo nuotolinės studijoms vertinimo posėdžiai numatomi spalio 14 d., lapkričio 23 d. 9:00 – 12:00 val. vaizdo konferencijų būdu (MS Teams nuorodą atsiųsime prieš dalyviams prieš posėdį). 

Kviečiame dėstytojus teikti savo dalykus atestacijai. Studijų padalinių teikimų lauksime el. paštu nuotolines@vdu.lt

 • spalio 14 d. posėdžiui teikimų laukiame iki rugsėjo 29 d.
 • lapkričio 23 d. posėdžiui teikimų laukiame iki lapkričio 5 d.

Sekantys posėdžiai numatomi 2022 m., datas skelbsime vėliau.

Vytauto Didžiojo universitete bent du kartus metuose yra rengiami studijų dalykų, pritaikytų nuotolinėms, mišrioms nuotolinėms studijoms bei virtualiam mobilumui, kokybės vertinimo ir atestavimo posėdžiai. Šių posėdžių metu yra vertinami studijų dalykai, parengti VDU Moodle aplinkoje, dalyvaujant dėstančiam(-tiems) dėstytojui(-ams). Šiuose posėdžiuose atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę mokslinės veiklos lentelėse gauti 20-25 didaktinės veiklos taškus. Pirmą kartą dėstant III lygiui atestuotą dalyką, skaičiuojant dėstytojo krūvį taikomas 1,5 koeficientas. Ekspertų darbo grupė veikia rektoriaus įsakymu nuo 2016 m. gruodžio 9 d. Šiuo metu ją sudaro grupės vadovė doc. dr. A. Volungevičienė ir 44 nariai (darbo grupė).

Atestacijos procedūra:

 • Atestacijai teikiamas katedros vedėjo/programos vadovo vizuotas prašymas (šablonas)
 • Studijų dalykui priskiriami 2 darbo grupės ekspertai, kurie vertina dalyko pritaikomumą nuotolinėms studijoms užpildydami studijų dalyko vertinimo klausimyną  (klausimynas)
 • Posėdžio metu dėstytojas(-i) pristato studijų dalyką, ekspertai teikia grįžtamąjį ryšį. Dėstytojo dalyvavimas posėdyje yra būtinas, kitu atveju dalykas nesvarstomas.
 • Esant studijų dalyko pritaikomumo įvertinimui aukštesniam nei 90% studijų dalykas atestuojamas nuotolinėms studijoms;
  50% – 89% gali būti atestuojamas mišrioms nuotolinėms studijoms.

Kviečiame registruotis į Moodle mokymus

Kviečiame dėstytojus registruotis į mokymus bei tobulinti žinias nuotolinių studijų aplinkos galimybių panaudojimo klausimais. Mokymus organizuoja VDU ŠA Inovatyvių studijų institutas.

Prastėjant pandemijos situacijai ir siekiant apsaugoti vieni kitus spalio mėn. planuotus mokymus Moodle klausimais organizuojame nuotoliniu būdu. Kviečiame dalyvauti.

MOKYMŲ TEMOS

 • Nuotolinės studijų aplinkos Moodle mokymai: studijų veiklų organizavimas. Mokymus veda Indrė Oleškevičienė, Daiva Urmonienė.

spalio 08 d. (penktadienis) 15:00 – 16:30 val. Registruotis ir prisijungti čia

 • Atsiskaitymų organizavimas ir studijų pasiekimų vertinimas nuotolinių studijų aplinkoje Moodle. Mokymus veda Danutė Pranckutė, Indrė Oleškevičienė

spalio 19 d. (antradienis) 15:00 – 16:30 val. Registruotis ir prisijungti čia

 • Studijų dalyko parengimas nuotolinėms studijoms (atestacija). Mokymus veda Estela Daukšienė, Daiva Urmonienė

spalio 21 d. (ketvirtadienis)  15:00 – 16:30 val. Registruotis ir prisijungti čia

2021 m. birželį ir rugpjūtį nuotolinėms studijoms atestuoti dalykai

2021 m. birželio 17 d. vykusiame dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms posėdyje svarstyti ir nuotolinėms studijoms atestuoti šie studijų dalykai:

Pritaikyti pilnai nuotolinėms studijoms (III lygiui):

 • „Skaitmeninė humanitarika“ (HMI0101), dėst. Andrius Utka, Darius Amilevičius, Judita Kasperiūnienė, Jolanta Kovalevskaitė, Tomas Krilavičius, Erika Rimkutė, Jurgita Vaičenonienė, Jonas Vaičenonis;
 • „Marketingo kursinis darbas Nr.1“ (MAV2008), dėst. Kristina Zikienė;
 • „Marketingo kursinis darbas Nr.2“ (MAV3015), dėst. Kristina Zikienė;
 • „Takių kūnų mechanika“ (IFJTB001), dėst. Albinas Andriušis;
 • „Verslas verslui marketingas“ (MAV4001), dėst. Miglė Šontaitė-Petkevičienė;
 • „Darbo ekonomika“ (EKO4001), dėst. Viktorija Starkauskienė, Akvilė Karaliūtė;
 • „Darbo ekonomika (anglų kalba)“ (EKO4001_EN), dėst. Viktorija Starkauskienė, Akvilė Karaliūtė;
 • „Taikomoji ekonometrika“ (EKO3012), dėst. Akvilė Karaliūtė;
 • „Elgsenos ekonomika“ (EKO3019), dėst. Akvilė Karaliūtė;
 • „ES žemės ūkio politika ir teisė“ (AGR5003), dėst. Daiva Makutėnienė, Dalia Perkumienė;
 • „Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų analizė“ (EVEAM042), dėst.Daiva Makutėnienė;
 • „Tarptautinė prekyba žemės ūkio ir maisto produktais“ (EVEAM044), dėst.Daiva Makutėnienė;
 • „Finansų rinkos ir institucijos“ (EVEAM020), dėst. Jurgita Baranauskienė, Lina Martirosian;
 • „Finansų ir investicijų valdymas“ (EVEAM024), dėst. Laura Girdžiūtė;
 • „Žemės ūkio ekonomika ir darnus vystymasis“ (EVEAM037), dėst. Vlada Vitunskienė;
 • „Viešųjų finansų valdymas“ (EVEAM029), dėst. A. Nausėdienė ir J. Savickienė;
 • „Taikomieji tyrimai 1“ (EVEAM300), dėst. D. Juočiūnienė, V.Aleknevičienė;
 • „Taikomieji tyrimai 2“ (EVEAM400), dėst. D. Juočiūnienė, V.Aleknevičienė;
 • „Bakalauro baigiamasis darbas“ (EVEAB801), dėst Danutė Zinkevičienė;
 • „Kaimo vystymo strateginė vadyba“ (EVVKM006), dėst Vilma Atkočiūnienė;
 • „Konsultavimo teorijos ir metodai“ (EVVKM010), dėst Vilma Atkočiūnienė;
 • „Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos analizė“ (EVVKM042), dėst. Vilma Atkočiūnienė ir Alvydas Aleksandravičius;
 • „Magistro baigiamasis darbas“ (EVBDM004, naujas BENMKPA01), dėst. Vilma Atkočiūnienė ir Gintarė Vaznonienė;
 • „Taikomieji tyrimai 1“ (EVTTM001), dėst. Vilma Atkočiūnienė ir Gintarė Vaznonienė;
 • „Taikomieji tyrimai 2“ (EVTTM002), dėst. Vilma Atkočiūnienė ir Gintarė Vaznonienė;
 • „Šiuolaikinės vertimo teorijos ir jų praktinis taikymas“ (MLS5017), dėst. Aurelija Leonavičienė;
 • „Vartotojų elgsena“ (MAV1003), dėst. Lina Pilelienė ir Viktorija Grigaliūnaitė.

Pritaikyti mišrioms nuotolinėms studijoms (II lygiui):

 • „Verslo finansų analizė ir planavimas“ (EVEAM054), dėst. Lina Martirosian;
 • „Mašinų gamyba ir remonto pagrindai“ (IFJTB080), dėst. Vytenis Jankauskas.

2021 m. rugpjūčio 31 d. vykusiame dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms posėdyje svarstyti ir nuotolinėms studijoms atestuoti šie studijų dalykai:

Pritaikyti pilnai nuotolinėms studijoms (III lygiui):

 • „Mokslinių tyrimų metodologija“ (EVEAM013), dėst. Vlada Vitunskienė;
 • „Moderniosios ekonominės teorijos“ (EKO8001), dėst. Inga Maksvytienė, Vlada Vitunskienė;
 • „Rinkos struktūros ir konkurencija“ (EKO3023), dėst. Inga Maksvytienė;
 • „Mikroekonomika“ (EKO1004), dėst. Inga Maksvytienė, Monika Didžgalvytė-Bujauskė;
 • „Entrepreneriškas marketingas“ (VAM5023), dėst. Miglė Šontaitė-Petkevičienė;
 • „Prekės ženklo valdymas“ (MAV4003), dėst. Miglė Šontaitė-Petkevičienė;
 • „Bioekonomika (anglų kalba)“ (EVEAB756), dėst. Anastasija Novikova;
 • „Mikroekonomika (anglų kalba)“ (EVEAB010), dėst. Anastasija Novikova;
 • „Šiuolaikinis Lietuvos teatras“ (MEN4004), dėst. Jurgita Staniškytė, Miglė Munderzbakaitė;
 • „Bendrinės lietuvių kalbos fonetika“ (SPP2002), dėst. Asta Kazlauskienė;
 • „Saugumo iššūkiai šiandieniniame pasaulyje (anglų kalba)“ (TPV4017), dėst.Vigilija Žiūraitė;
 • „Augalinių žaliavų cheminė sauga“ (AMZKS5007), dėst. Nijolė Vaitkevičienė, Elvyra Jarienė;
 • „Kraštotvarka“ (VŽŽGB013), dėst. Giedrė Ivavičiūtė;
 • „Žemės ūkio ekonomika ir politika“ (EVEAB534), dėst. Daiva Makutėnienė;
 • „Akademinė anglų kalba C1/C2“ (ANK0507-9), dėst. Daiva Pundziuvienė;
 • „Vadybos profesinė kalba (anglų kalba)“ (VAD3012), dėst. Almantė Meškauskienė;

Pritaikyti mišrioms nuotolinėms studijoms (II lygiui):

 • „Chemija“ (MEAEB112), dėst. Violeta Makarevičienė, Eglė Sendžikienė;
 • „Fizikinė ir koloidų chemija“ (MKS1040), dėst. Milda Gumbytė, Violeta Makarevičienė, Eglė Sendžikienė;
 • „Makroekonomika (rusų kalba)“ (EVEAB020), dėst. Anastasija Novikova;
 • „Europos regionai kaip istorinė kategorija“ (IST5014), dėst. Rimantas Miknys.

Seminare Klaipėdoje pristatytas DISCO VET projektas

2021 m. rugpjūčio 24 d., Klaipėdoje vyko projekto „DISCO VET – Digitaly Signed Credentials and Open Badges in VET and HE“ sklaidos renginys.

Seminaro tikslas: pristatyti projekto DiscoVet rezultatus ir aptarti skaitmeninių ženklelių ir kitų skaitmeninių kredencialų diegimui reikalingus gebėjimus bei sistemos ir institucinį pasirengimą juos diegti, užtikrinant skaitmeninės kredencializacijos įgyvendinimą. Seminare dalyvavo  aukštųjų mokyklų atstovai, švietėjai, savivaldybių politikai, savivaldybių švietimo padalinių vadovai, asociacijų, profesinių sąjungų ir kitų socialinių partnerių atstovai, mokslininkai edukologai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Vyriausybės ir Prezidentūros atstovai.

Kviečiame susipažinti su vykusio renginio programa

Pristatyta: Techniniai gebėjimai

Pristatyta: Skaitmenių ženklelių pripažinimas ir dermė su kvalifikacijų sąrangomis

Pristatyta: Micro-kredencialai – sistemos apžvalga