Studijų dalykų atestacija nuotolinėms studijoms

2016 m. sausio 21 dieną Inovatyvių studijų institute įvyks „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame bus atestuojami studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui.

Šioje komisijoje atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę mokslinės veiklos lentelėse gauti 20-25 didaktinės veiklos taškus.

Kviečiame dėstytojus teikti savo dalykus atestacijai.

Vytauto Didžiojo universitete du kartus metuose yra rengiami studijų dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms, atestavimo ir kokybės vertinimo posėdžiai. Šių posėdžių metu yra vertinami studijų dalykai perengti VDU Moodle aplinkoje, gavus dėstančio(-ų) dėstytojo(-ų) atestacijos prašymą.

Ekspertų darbo grupė veikia rektoriaus įsakymu nuo 2008 m. rugsėjo 16 d. Šiuo metu ją sudaro grupės vadovė  doc. dr. A. Volungevičienė ir 13 narių (darbo grupė).

Atestacijos procedūra:

  • Atestacijai teikiamas katedros vedėjo vizuotas prašymas (šablonas) ir studijų dalyko aprašas (dalyko aprašas)
  • Studijų dalykui priskiriami 2 darbo grupės ekspertai, kurie vertina dalyko pritaikomumą nuotolinėms studijoms užpildydami studijų dalyko vertinimo klausimyną  (klausimynas)
  • Atestacijos posėdžio metu dėstytojas(-i) pristato studijų dalyką, ekspertai teikia grįžtamajį ryšį.
  • Esant studijų dalyko vertinimui aukštesniam nei 90% studijų dalykas atestuojamas nuotolinėms studijoms;
    50% – 89% gali būti atestuojamas mišrioms nuotolinėms studijoms.
Šaltinis: nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų kokybės vertinimo metodika

Posėdžius organizuoja ir administruoja VDU Inovatyvių studijų institutas.
Posėdžio vieta: K. Donelaičio g. 52-314b Kaunas (vaizdo konferencijų studija).

Išsamesnę informaciją galite rasti: https://studyonline.lt/studiju-inovacijos/nuotolines-studijos/nuotoliniu-studiju-tvarka/