Visos naujienos

Studijų dalykų atestacija nuotolinėms studijoms 2016-09-28

2016 m. rugsėjo 28 dieną Inovatyvių studijų institute įvyks „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame bus atestuojami studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui. Šioje komisijoje atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę moksli...

Studijų dalyko pažangos stebėjimo juosta

Kad studentams ir dėstytojams būtų lengviau orientuotis studijų dalyko eigoje bei progrese siūlome naudoti Pažangos stebėjimo įrankius. Šie įrankiai leidžia: rankiniu būdu arba automatiškai pa(si)žymėti jau atliktas veiklas ar peržiūrėtus resursus; matyti būtinų sąlygų sąrašą kurį įvykdži...

Atestacijos posėdžio rezultatai

Rugpjūčio 24 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje  buvo vertinami ir atestuoti  3-iam (pilnai nuotoliniam) lygiui šie studijų dalykai: „Anglų kalba B1“ (dėst. D.Pundziuvienė, Ž.Tamašauskaitė), „Anglų kalba B2“ (d...

Studijų dalyko formatas „Sugrupuotos temos“

VDU Moodle aplinkoje įdiegtas studijų dalyko formatas „Sugrupuotos temos“ (angl. Button format), kuris sukuria dalyke kartotekinį meniu bei leidžia suskirstyti dalyko temas pagal kartotekas. Studijų dalyko formatas patogus tuo, kad: kartotekai galima suteikti pavadinimą ir pasirinkti kiek te...

Priėmimo posėdis į nuotolinių studijų programą

Kviečiame studijuoti tarpkryptinėje nuotolinių studijų bakalauro programoje „Švietimas ir informacinės technologijos“. 2016 m. rugpjūčio 22 d., 10 val., vyks priėmimo posėdį (K. Donelaičio g. 52 – 314B Kaunas). Dar galite pateikti dokumentus!...

CEU Cardenal Herra universiteto atstovo vizitas institute

Vytauto Didžiojo universitete, 2016 m. rugpjūčio 8-12 dienomis lankėsi CEU Cardenal Herra universiteto atstovė Tarptautinių ryšių tarnybos, virtualaus mobilumo koordinatorė Guna Ciekurzne. Po vizito VDU tarptautinių ryšių tarnyboje, G. Ciekurzne lankėsi inovatyvių studijų institute kur mūsų speciali...