VDU naujų virtualių patalpų atidarymas 2020

Įgyvendinant projektą „Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste” (projekto nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001) siekiama išplėtoti plačios aprėpties universiteto modelį, atliepiant universitetų tinklo optimizavimo iššūkius Lietuvoje.

2020 m. pabaigoje sukurta virtuali didaktinė laboratorija skirta pedagogams, kurie nori savo mokomosiose veiklose parinkti ir taikyti besimokančiųjų užduotims bei veikloms įvairias skaitmenines priemones bei įrankius. Ši virtuali didaktinė laboratorija suteikia galimybę kurti skaitmeninį turinį, naudoti technologijas bendravimui tiek su besimokančiasiais, tiek su jų tėvais ar kitais pedagogais, naudoti technologijas ugdymo organizavimui, vertinimui bei savitikrai, savo veiklos stebėsenai ir tobulinimui.

https://edulab.vdu.lt

Virtualios didaktinės laboratorijos pristatymas