VDU dėstytojams

VDU naujų virtualių patalpų atidarymas 2020

Įgyvendinant projektą "Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste" (projekto nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001) siekiama išplėtoti plačios aprėpties universiteto modelį, atliepiant universitetų tinklo optimizavimo iššūkius Lietuvoje. 2020 m. pabaigoje sukurta virt...

Turinio importavimas į Moodle puslapį iš MS Word

Moodle aplinkoje turinio kūrimui naudojamas ATTO redaktorius nuolat plečia galimybes bei kuria darbą lengvinančius sprendimus. 2020 m. spalio mėn. VDU Moodle aplinkoje įdiegta papildoma funkcija - turinio importavimas iš MS Word dokumento tiesiai į Moodle puslapį ar kitą Moodle veiklą, kurioje ga...

2020 rudens semestras

VDU nuotolinių studijų aplinkoje (VDU Moodle) studentai prie dalykų bus priskirti ne anksčiau kaip rugpjūčio 31 d. - pirmą semestro paskaitų dieną. Tam, kad studentas būtų priskirtas prie 2020 rudens semestro dalykų visų pirma privaloma savarankiška regsitracija į studijų dalykus STUDENTŲ SAVITARNOS...

VDU Moodle aplinkos atnaujinimas 2020

2020 liepos mėn. buvo atnaujinta VDU nuotolinių studijų aplinka į Moodle 3.9 versiją. Ši versija yra išskirtinė dėl specialios dedikacijos švietėjams ir mokiniams šiuo išskirtiniu metu. Dauguma aplinkos atnaujinimų susiję su naudotojų prašymais atnaujinti specifines Moodle dalis. Atnaujinus Moodle a...

NS aplinkų ir VK įrankių atnaujinimo darbai (2020 vasara)

2020 m. vasaros metu bus vykdomi šie atnaujinimo darbai: liepos 2 d. VDU testavmo aplinkos (https://testing.vdu.lt) atnaujinimas, liepos 12-15 d. d. VDU Moodle nuotolinių studijų aplinkos (https://moodle.vdu.lt) atnaujinimas, liepos 16-17 d. d. Adobe Connect vaizdo konferencijų įrankio (h...

Praplėstas testų funkcionalumas

Dėstytojai, kurie atsiskaitymų metu prašo studentų paaiškinti jų pateiktus atsakymus, nuo šiol gali šią praktiką taikyti kurdami testus VDU nuotolinių studijų aplinkoje. Testo parametruose reikia pasirinkti funkciją: Klausimo parametrai ➙ Atidėtas grįžtamasis ryšys su paaiškinimu Studen...

Studijų dalyko pradžios ir pabaigos datos

Studijų dalykai Moodle aplinkos naudotojo darbalaukyje skirtomi į tris kategorijas: Vykstantys | Būsimi | Pasibaigę. Studijų dalykai į šias kategorijas skirstomi pagal nustatytas pradžios ir pabaigos datas. Dėstytojas turi galimybę keisti šias datas. Valdymo bloke: Studijų dalyko administr...

Pradžios ir pabaigos data

Studijų dalyke prieš semestro pradžią būtina pakeisti Pirmos paskaitos datą bei galima nurodyti Paskutinės paskaitos datą. Šie pakeitimai reikalingi kuomet studijų dalyke yra nustatytas Savaitės formatas (skiltis Formatas, kurioje parenkamas studijų dalyko atvaizdavimo būdas). Šiuo atveju dalyko ...

Studento progreso sekimas Moodle 3.3 versijoje

Kad studentai galėtų stebėti savo pažangą dalyke siūloma naudoti pažangos stebėjimo įrankį. Moodle 3.3 versija suteikia galimybę sklandžiau bei patogiau valdyti studijų dalyke pateiktų resursų bei veiklų atlikimo sąlygas. Įgyvendinta masinė sąlygų kūrimo funkcija daugiau nei vienai veiklai. Detal...

Kaip pasitikrinti studento matomą dalyko turinį (Moodle)

2017 m. rugpjūčio 5 dieną VDU Moodle buvo atnaujinta į 3.3.1+ versiją. Šioje versijoje dėstytojo vaidmens peržiūrai perjungimas į kitą vaidmenį perkeltas yra prie dėstytojo profilio meniu. Norint pasikeisti dėstytojo vaidmenį į kitą, prisijungus  ir esant konkrečiame studijų dalyke, Moodle lango deš...