Praplėstas testų funkcionalumas

Dėstytojai, kurie atsiskaitymų metu prašo studentų paaiškinti jų pateiktus atsakymus, nuo šiol gali šią praktiką taikyti kurdami testus VDU nuotolinių studijų aplinkoje.

Testo parametruose reikia pasirinkti funkciją:

Klausimo parametrai ➙ Atidėtas grįžtamasis ryšys su paaiškinimu

Screenshot 2019-03-08 at 10.41.55

Studentai, pasirinkę testo atsakymą(-us), turės galimybę raštu argumentuoti savo pasirinkimą.

Screenshot 2019-03-06 at 13.51.50