Mikro-kredencialai

Terminas „mikrokredencialai“ yra ganėtinai naujas, suformuluotas tyrėjų, praktikų, bei politikos formuotojų bendromis pastangomis. „Erasmus +“ programos KA3 projekto „MicroHE“ pateikiamas apibrėžimas:

Mikrokredencialai – tai kredencialų segmentai, kurie vėliau gali būti apjungti į bendrą visumą, kad būtų sukurtas makrokredencialas, arba mikrokredencialai gali būti apibūdinami kaip aplanko segmentai. Mikrokredencialų pavyzdžiai: skaitmeniniai ženkleliai, „MicroMasters“, „NanoDegrees“ ir patvirtinti sertifikatai (verified certificates).

Mikrokredencialai dažnai naudojami siekiant pripažinimo. Pavyzdžiui, mikrokredencialai gali būti naudojami tiek įgūdžių, tiek žinių, tiek patirties tam tikrose srityse pripažinimui. Taigi, mikrokredencialai yra universalūs, nes juos galima naudoti įvairiose dalykinėse srityse, norint pripažinti/įvertinti įvairiausius įgūdžius bei kompetencijas. Tačiau mikrokredencialai dar nėra plačiai naudojami sertifikavimui ir (arba) mokymosi pasiekimų įvertinimui. Švietimo įstaigos ir darbdaviai vis dar nesiryžta pripažinti mikrokredencialų vertės sertifikavimui.

Skaitmeninė mikrokredifikavimo infrastruktūra

Europos kvalifikacijų sąrangoje (EKS) buvo sukurti ir aprašyti kvalifikacijų dokumentavimo ir su tuo susijusios informacijos tvarkymo kompiuterinėse sistemose metaduomenų standartai. „MicroHE“ pasiūlė antrąjį metaduomenų standartą (pagrįstą kvalifikacijų metaduomenų bei ESCO duomenų schemomis), skirtą konkrečiam ECTS registravimo tikslui, kuris apimtų šių tipų metaduomenis: aprašomuosius (pvz., identifikavimo informaciją), struktūrinius (pvz., duomenis, rodančius ryšius tarp sudėtinių segmentų) ir administracinius (pvz., technines detales, kurios reikalingos norint atlikti pastaruosius veiksmus: pateikti, saugoti duomenų ir tvarkyti reikalus, susijusius su autorių teises).

Vienas iš „MicroHE“ projekto rezultatų yra internetinių paslaugų ir skaitmeninės infrastruktūros, pvz., „Credentify“ sukūrimas, kuri skirta mikrokredifikacijai, siekiant pagreitinti įgaliojimų atpažinimo procesą. „Credentify“ yra debesies pagrindu veikianti paslauga, leidžianti švietimo įstaigoms, taip pat ir besimokantiems, kurti ir platinti mikrokredencialus. „Credentify“ suteikia daug privalumų. Pavyzdžiui, ji skirta užtikrinti skaidrumą teikiant informaciją apie įgytas kvalifikacijas. Be to, Credentify suteikia galimybę atlikti patikros ir identifikacijos procedūras tiek instituciniu (t.y. švietimo įstaiga), tiek individualiu (t.y. studentų) lygmeniu. Galiausiai, platforma siūlo duomenų kaupimo ir perkelėmo paslaugas, nes platformoje yra integruota visų suteiktų kredencialų saugykla.

ECCOE projektas

ECCOE (angl. European Credit Clearinghouse for Opening up Education) projektu siekiama supaprastinti sertifikavimą aukštojo mokslo sektoriuje, taip pat paskatinti įvairius suinteresuotų grupių atstovus, t.y. studentus, aukštojo mokslo institucijas ir darbdavius, palankiau vertinti skaitmeninius kredencialus.

Remiantis „OEPass“ ir „MicroHE“ projektų rezultatais ir ES Komisijos sukurtu duomenų modelio projektu, ECCOE projektas siūlo visapusišką kokybės aprašų rinkinį (įskaitant tyrimų tipus, vertinimo metodus, patikros sistemas, klasifikavimo mechanizmus ir kt.), kurį naudoja valstybės narės.

VDU tyrėjų grupė, bendromis pastangomis su tarptautiniais projekto partneriais, parengė tiek kvalifikacijos aprašo kokybės kriterijų rinkinį, tiek skaitmeninio pažymėjimo modelį, siekiant, kad kredencialas būtų kuo informatyvesnis ir suteiktų kuo daugiau informacijos apie išsilavinimą. Šiuo metu VDU tyrėjų komanda kartu su ECCOE projekto partneriai kviečia prisijungti į atvirą viešą konsultaciją (Open Public Consultation), kurioje prašoma dalyvauti visiems suinteresuotiems subjektams. Dalyviai, kurie dirba aukštojo mokslo institucijose, ir kurios yra apibūdinamos kaip „atviros, interaktyvios ir lanksčios”, turėtų pateikti pastabas ir komentarus. Tikimasi gauti informacijos apie skaitmeninių pažymėjimų sistemos tinkamumą ir efektyvumą; ši informacija būtina siekiant plėtoti kredentifikacijos procesą bei mokymosi pasiekimų pripažinimui. Atvira viešoji konsultacija vyksta nuo 2020 m. spalio 19 d. iki 2021 m. vasario 1 d.