Skaidrės (PDF formatu)

Skaidrių talpinimas PDF formatu – viena iš galimybių kuri leis besimokančiajam lengvai peržiūrėti skaidres bei esant poreikiui jas atsispausdinti.

Atsiverskite savo parengtas saidres naudodami MS Power Point programą. Pasirinkite File -> Save As.

Atsivetusioje lentelėje (žiūrėti 1 pav.):

  1. Įveskite pavadinimą
  2. Pasirinkite failo tipą PDF (*.pdf)
  3. Parinkite Minimum size (publish online) skirtą kelti į internetą
  4. Spauskite mygtuką Save

isaugojimas_pdf_formatu

1 pav. Skaidrių išsaugojimas PDF formatu

Prisijunkite prie VDU Moodle aplinkos, įeikite į studjų dalyką bei įjunkite redagavimo rėžimą. Čia pasirinkite Pridėti veiklą ar išteklių -> Rinkmena (failas) (žiūrėti 2 pav.)

2 pav. Medžiagos pateikimo būdas – pridedamas failas iš kompiuterio