Studentų priskyrimas prie grupių

Norėdami suskirstyti studentus į grupes, galite tai atlikti dviem būdais:

 1. Rankinis studentų priskyrirmas į grupes 
 2. Savarankiškas studento grupės pasirinkimas

Norėdami priskirti studentus rankiniu būdu, turite:

 • prisijungti prie studijų dalyko VDU Moodle aplinkoje;
 • iškviesti funkciją Valdymo (Administration) bloke -> Vartotojai (Users) -> Redaguoti grupes (Groups)
 • naujai atverstoje lentelėje pažymėkite jau sukurtą grupę
 • paspauskite mygtuką Pridėti/pašalinti vartotojus (Add/remove users)
 • naujai atverstoje lentelėje Galimi nariai (Potential members) naudodamiesi laukeliu Ieškoti (Search) suraskite studentą
 • pažymėje reikiamą studentą arba kelis paspauskite mygtuką Pridėti (Add)
 • priskyrę reikiamus studentus paspauskite mygtuką Grįžti į grupes (Back to groups). Veiksmą kartokite tiek kartų kiek yra grupių.

Norėdami suteikti studentui galimybę pačiam save priskirti prie jau sukurtus grupės:

 • prisijungti prie studijų dalyko VDU Moodle aplinkoje;
 • įjunkite redagavimo režimą paspausdami mygtuką Įjungti redagavimą (Turn editing on)
 • pasirinktoje temoje/savaitėje paspauskite Pridėti veiklą ar resursą (Add an activity or resource)
 • naujai atverstoje lentelėje parinkite Grupių pasirinkimas (Group choise) 
 • paspauskite mygtuką Pridėti (Add)