VDU Moodle aplinkos atnaujinimas 2020

2020 liepos mėn. buvo atnaujinta VDU nuotolinių studijų aplinka į Moodle 3.9 versiją. Ši versija yra išskirtinė dėl specialios dedikacijos švietėjams ir mokiniams šiuo išskirtiniu metu. Dauguma aplinkos atnaujinimų susiję su naudotojų prašymais atnaujinti specifines Moodle dalis. Atnaujinus Moodle aplinką:

 • pasikeitė veiklų parinkimo (angl. Activity Chooser) išvaizda;
 • aktyvuotas ATTO HTML redaktorius. Šis redakotorius suteikia galimybes kurti turinį, kuris būtų pritaikytas taip pat ir neįgaliesiems;
 • atnaujintos ir praplėstos dalyko bendruomenės filtravimo galimybės;
 • visiškai integruotas H5P turinio kūrimo įrankis;
 • patobulinta paieškos sistema dalykų turinyje (angl. global search);
 • praplėstos Safe Exam Browser, skirto besimokančiųjų egzaminavimui, galimybės;
 • aktyvuota MS OneDrive prieiga bei galimybė kurti vaizdo susitikimus su MS Teams;
 • atnaujintas VDU Moodle dizainas.


Kviečiame susipažinti su moodle.org pristatomuoju vaizdo įrašu


Plačiau apie pasikeitimus

Studento progreso sekimas Moodle 3.3 versijoje

Kad studentai galėtų stebėti savo pažangą dalyke siūloma naudoti pažangos stebėjimo įrankį. Moodle 3.3 versija suteikia galimybę sklandžiau bei patogiau valdyti studijų dalyke pateiktų resursų bei veiklų atlikimo sąlygas. Įgyvendinta masinė sąlygų kūrimo funkcija daugiau nei vienai veiklai.

Detalus naudotojo vadovas dėstytojams:

Studijų dalyko formatas „Sugrupuotos temos“

VDU Moodle aplinkoje įdiegtas studijų dalyko formatas „Sugrupuotos temos“ (angl. Button format), kuris sukuria dalyke kartotekinį meniu bei leidžia suskirstyti dalyko temas pagal kartotekas.

Studijų dalyko formatas patogus tuo, kad:

 • kartotekai galima suteikti pavadinimą ir pasirinkti, kiek temų priskirti. Dalyke tokių kartotekų iš viso gali būti 6;
 • navigavimas tarp temų vyksta ypatingai sparčiai;
 • įjungus redagavimą, dalyko vaizdą grąžina į standartinį „Temos“ režimą, galima patogiai kurti turinį bei keisti jo vietą temose;
 • yra galimybė keisti įvadinės temos (angl. 0 topic) vietą;
 • yra galimybė keisti  kartotekos kortelių meniu spalvas.

Studijų dalyko formatą galite pasirinkti per Valdymas -> Studijų dalyko administravimas -> Redaguoti parametrus -> Formatas -> Sugrupuotos temos.