2021 m. vasario mėn. nuotolinėms studijoms atestuoti dalykai

2021 m. vasario 9 d. vykusiame dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms posėdyje svarstyti ir nuotolinėms studijoms atestuoti šie studijų dalykai:

Pritaikyti pilnai nuotolinėms studijoms (III lygiui):

 1. “Ugdymo turinio kūrimas ir valdymas”, dėst. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė;
 2. “Dalykinis rašymas anglų k.”, dėst. Žieda Tamašauskaitė;
 3. “Skandinavijos šalių tradicinė ir šiuolaikinė gyvensena”, dėst. Žieda Tamašauskaitė;
 4. “Žemės ūkio politika”, dėst. Vlada Vitunskienė;
 5. “Maisto ūkio ekonomika”, dėst. Valdemaras Makutėnas;
 6. “Anglų kalba A2”, dėst. Ilona Kildienė;
 7. “Anglų kalba B1”, dėst. Ilona Kildienė;
 8. „Anglų kalba. C1“, dėst. Aušra Jankauskaitė;
 9. „Vokiečių kalba B1.1“, dėst. Jūratė Andriuškevičienė
 10. “Tiriamasis darbas I”, dėst. Nina Klebanskaja, Renata Legenzova;
 11. “Tiriamasis darbas II”, dėst. Nina Klebanskaja, Renata Legenzova;
 12. „Multimedijos fizika“, dėst. Algirdas Deveikis;
 13. „Maisto mokslas“, dėst. Elvyra Jarienė, Aurelija Paulauskienė, Živilė Tarasevičienė;
 14. Matematika ir informatika“, dėst. Daiva Rimkuvienė;
 15. “Socialinių medijų analitika“, dėst. Judita Kasperiūnienė, Erinija Pranckevičienė;
 16. „Žaidybinių aplinkų technologijos (anglų kalba)“, dėst. Judita Kasperiūnienė, Edgaras Ščiglinskas.

Pritaikyti mišrioms nuotolinėms studijoms (II lygiui):

 1. “Įvadas į specialybę”, dėst. Vytenis Jankauskas ir Rasa Čingienė;
 2. “Mašinų remonto technologijos”, dėst. Vytenis Jankauskas;
 3. “Vidaus auditas ir kontrolė”, dėst. Aurelija Kustienė;
 4. “Logistikos verslo administravimas”, dėst. Aistė Čapienė;
 5. “Socialinių medijų analitika (anglų kalba)“, dėst. Judita Kasperiūnienė;

Artimiausias dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms vertinimo posėdis vyks  2021 m. balandžio 1 d. (teikimus siųsti nuotolines@vdu.lt iki kovo 13 d., daugiau inforamcijos apie dalykų vertinimus rasite čia).

Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų atestacijos posėdis

2019 m. rugpjūčio 22 dieną 11 val. Inovatyvių studijų institute įvyks „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame bus atestuojami studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui.

Šioje komisijoje atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę mokslinės veiklos lentelėse gauti 20-25 didaktinės veiklos taškus.

Kviečiame dėstytojus teikti savo dalykus atestacijai. Studijų padalinių teikimų su dalyko aprašu lauksime iki 2019 m. rugpjūčio 8 d. V.Putvinskio g. 23 – 506, Kaunas arba el. paštu nuotolines@vdu.lt.

Vytauto Didžiojo universitete bent du kartus metuose yra rengiami studijų dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms, atestavimo ir kokybės vertinimo posėdžiai. Šių posėdžių metu yra vertinami studijų dalykai parengti VDU Moodle aplinkoje, gavus dėstančio(-ų) dėstytojo(-ų) atestacijos prašymą.

Ekspertų darbo grupė veikia rektoriaus įsakymu nuo 2016 m. gruodžio 9 d. Šiuo metu ją sudaro grupės vadovė doc. dr. A. Volungevičienė ir 31 narys (darbo grupė).

Atestacijos procedūra:

 • Atestacijai teikiamas katedros vedėjo/programos vadovo vizuotas prašymas (šablonas) ir studijų dalyko aprašas (dalyko aprašas)
 • Studijų dalykui priskiriami 2 darbo grupės ekspertai, kurie vertina dalyko pritaikomumą nuotolinėms studijoms užpildydami studijų dalyko vertinimo klausimyną  (klausimynas)
 • Atestacijos posėdžio metu dėstytojas(-i) pristato studijų dalyką, ekspertai teikia grįžtamajį ryšį. Dėstytojo dalyvavimas posėdyje yra būtinas, kitu atveju dalyko atestacija nesvarstoma.
 • Esant studijų dalyko vertinimui aukštesniam nei 90% studijų dalykas atestuojamas nuotolinėms studijoms;
  50% – 89% gali būti atestuojamas mišrioms nuotolinėms studijoms.

  Šaltinis: nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų kokybės vertinimo metodika

  Posėdžius organizuoja ir administruoja VDU Inovatyvių studijų institutas.
  Posėdžio vieta: V. Putvinskio g. 23-101 Kaunas.

DALYKAI, PRITAIKYTI NUOTOLINĖMS STUDIJOMS (39-ASIS POSĖDIS)

2019 m. kovo 5 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 39-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 lygiui atestuoti šie studijų dalykai:

 • Mokslinių tyrimų metodologija (dėst. A. Pažėraitė ir V. Grigaliūnaitė),
 • Vadybos ekonomika (anglų kalba) (dėst. M. Didžgalvytė),
 • Tarptautinė prekyba ir finansai (dėst. M.Didžgalvytė, A.Vasiliauskaitė),
 • Finansų apskaita ir atskaitomybė (dėst. R.Legenzova),
 • Tiriamasis darbas 1 (anglų kalba) (dėst. R.Legenzova),
 • Verslo finansų kursinis darbas Nr. 2 (dėst. R.Legenzova),
 • Tiriamasis darbas Nr.1 (dėst. A.Pažėraitė, L.Pilelienė, A.Bakanauskas, K.Zikienė, A.Kyguolienė, V.Bičiūnaitė-Svobonienė),
 • Kursinis darbas (anglų kalba) (dėst. M. Didžgalvytė).

Artimiausias dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms vertinimo posėdis vyks 2019 m. birželio mėn. (konkretesnė data bus patikslinta artėjant posėdžiui).