Studijų rezultatų susiejimas su veiklomis

Moodle aplinka sparčiai tobulėja, o su 3.1 versija atkeliavo ir iki šiol labai pasigesta bei ilgai laukta studijų rezultatų skiltis. Ši nauja funkcija leidžia pateikti studentams studijų programos rezultatus bei kaip jie yra susiję su mkoomuoju turiniu. Visas studijų dalyko turinyje sukurtas veiklas ir pateiktus resursus nuo šiol galime priskirti studijų rezultatams.

Studijų rezultatus suveda Moodle aplinkos administratorius, dėstytojas gali pasirinkti iš sąrašo bei prisiskirti studijų rezultatus dėstomam dalykui.

Daugiau apie studijų rezultatų priskyrimą prie dalyko bei veiklų ir resursų priskyrimą mokomojo turinio skaitykite čia.